DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Michal Šimečka

Progresívne Slovensko

…skutočne sa ukázalo, že v krízovej situácii, ktorú sa dalo predvídať, ten štát je slabý a nevie, čo má robiť napriek tomu, že je tam takmer 200 ľudí na ministerstve vnútra, ktorí majú na starosti. Štátny tajomník odišiel na dovolenku a museli to zachraňovať jednak mimovládne organizácie a nakoniec súkromná firma, ešte navyše s prepojením teda na premiéra.

Bittó Cigániková, Kéry a Šimečka na Markíze - 12.04.2022
Nepravda

Šimečka sa vyjadruje k sekcií krízového riadenia na ministerstve vnútra. Tá na starosti napríklad civilnú ochranu, núdzové plánovanie či humanitárnu pomoc. V súčasnosti na nej tabuľkovo pracuje 197 ľudí, no podľa slov odchádzajúceho riaditeľa, sa môže na jej manažovanie vyčleniť 30 ľudí. Zvyšok totižto pôsobí na celom území Slovenska. Ide o požiarnych technikov či o inšpektorov bezpečnosti práce. Nie je teda pravda, že by všetci zamestnanci sekcie krízového riadenia mali mať na starosti riešenie krízy spojenej s prílivom utečencov z Ukrajiny.

Vyjadrenie Michala Šimečku z 12. 4. 2022:

Sekcia krízového riadenia na MV má na starosti aj zvládanie krízových situácií, a zároveň má takmer 200 pracovníkov a pracovníčok. Osobne za podstatu výroku nepovažujem to, koľko z nich môže štát vyčleniť na manažovanie krízy (hoci tu nejde o overený fakt, ale len o odhad odchádzajúceho riaditeľa sekcie) – ale to, že sa štát ukázal ako slabý a v neprimeranej miere sa spoliehal na mimovládne organizácie a neskôr na súkromnú firmu." 

Dátum zverejnenia analýzy: 12.04.2022
success
error