DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Andrej Danko

SNS

Syn majiteľa ESET-u ukázal, že má identifikačné čísla na Facebooku, že dokáže merať a vyhodnocovať návyky na internete v sociálnych sieťach a ukázal, že má dáta, ktoré nemôže mať nikto iný.

Naď a Danko v relácii Na hrane - 18.03.2022
Nepravda

Andrej Danko reaguje na zoznam viac ako 150 proruských informačných zdrojov na Slovensku, ktorý zverejnila spoločnosť Gerulata Technologies. V tomto zozname sa objavil aj samotný Danko, ktorý poukazuje na neverejný charakter dát, s ktorými zoznam pracuje a na rodinné prepojenie medzi zakladateľom spoločnosti ESET a majiteľom Gerulata. Prepojenie je pravdivé, ale gro výroku týkajúceho sa povahy dát vyvrátila samotná Gerulata, preto hodnotíme tento výrok ako nepravdivý.

Spoločnosť Gerulata Technologies, ktorej majiteľom je Michal Trnka, syn zakladateľa spoločnosti ESET Miroslava Trnku, 3. marca 2022 zverejnila zoznam viac ako 150 proruských informačných zdrojov na Slovensku.

Analýza vychádza z údajov verejne dostupných facebookových stránok. Gerulata sa o metodológií analýzy vyjadrila nasledovne: „We've started with a manually annotated dataset of (mostly) Facebook pages, that was created by merging our internal Gerulata Technologies data with data from our partners.“

Gerulata tiež použila vlastnú technológiu na identifikovanie ďalších proruských hráčov, pričom vychádzala z toho, ako zdieľajú svoj obsah. Dodatočne manuálne skontrolovali zdroje. Spoločnosť skúmala aktivity za posledné roky.

Následné vyhodnotenie prebehlo na základe vybraných kritérií ako aktivita stránok či množstvo interakcií zo strany publika. Súhrn týchto kategórií bol následne premietnutý do výsledného „skóre“ popisujúceho veľkosť hrozby na 5-stupňovej škále: nízka, stredná, vysoká, extrémna, katastrofická.

Vo vzťahu k obvineniam Andreja Danka zo získania dát, ktoré nie sú verejne dostupné, sa vo svojom blogu Gerulata vyjadrili takto: „My máme k dispozícii iba verejne dostupné informácie z otvorených zdrojov.“

Dátum zverejnenia analýzy: 18.03.2022
success
error