DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Richard Sulík

SaS

Lepšie to vyzerá pri rope, tam máme potvrdené zásoby na 90 dní. Sú to naše vlastné zásoby v našich vlastných zásobníkoch na území Slovenska, čiže ropu na najbližšie 3 mesiace nevidím žiaden problém.

Sulík a Pellegrini v Na telo - 13.03.2022
Pravda

Núdzové zásoby ropy na Slovensku upravuje od roku 2013 zákon č. 218/2013 Z. z. Zodpovedá za nich Agentúra pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov, tá v závere svojej kontroly za rok 2021 potvrdila, že skladovatelia ropy majú zásoby v predpísanom množstve. Výrok hodnotíme ako pravdivý. 

Podľa § 7 o minimálnom limite núdzových zásob,  predpísané množstvo podľa prvého odseku zodpovedá zásobám na 90 dní: „Minimálny limit núdzových zásob na príslušný rok začína platiť 1. júla na obdobie nasledujúcich 12 kalendárnych mesiacov a predstavuje množstvo núdzových zásob, ktoré zodpovedá 90 dňom priemerného denného čistého dovozu ropy a ropných výrobkov za kalendárny rok predchádzajúci začiatku platnosti minimálneho limitu alebo 61 dňom priemernej dennej domácej spotreby, podľa toho, ktorá z hodnôt je vyššia.”

Podľa § 9, odseku 9 sa ropné zásoby musia skladovať na území Slovenska: „Agentúra môže zabezpečiť skladovanie núdzových zásob alebo ich časti mimo územia Slovenskej republiky na území členského štátu, s ktorým má Slovenská republika uzavretú medzivládnu dohodu o skladovaní núdzových zásob; to neplatí pre skladovanie ropy a osobitných zásob.”

Dátum zverejnenia analýzy: 13.03.2022
success
error