DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Richard Raši

Hlas

Sú mnohé štúdie, ktoré hovoria o tom, že človek, ktorý je prekonaný, má v niektorých prípadoch alebo prekonaný a ešte aj očkovaný, má väčšiu ochranu ako človek napríklad, ktorý je iba zaočkovaný.

Raši vs. Gröhling o omikrone aj školstve - 28.01.2022
Zavádzajúce

Existujú štúdie, ktoré hovoria, že pri niektorých variantoch koronavírusu sú prekonaní a zároveň zaočkovaní lepšie chránení proti ďalšiemu ochoreniu ako zaočkovaní, no nie je to celá pravda. Množstvo iných štúdií ukazuje opačným smerom alebo je ich záverom, že miera ochrany je porovnateľná. Vedecká komunita aj štúdie skúmajúce ochranu po prekonaní upozorňujú na dôležitosť očkovania ako takého, a to aj pre prekonaných. Keďže tvrdenie Richarda Rašiho spomína len časť pravdy a nie pravdu celú, hodnotíme ho ako zavádzanie. 

Štúdie v prospech tvrdenia

Raši má pravdu v tom, že existujú štúdie, ktoré naznačujú, že prekonaní, alebo prekonaní a zaočkovaní, mali alebo majú – v závislosti od variantu koronavírusu – väčšiu ochranu ako ľudia, ktorí sú iba očkovaní. 

Napríklad podľa štúdie z Izraela realizovanej počas vlny variantu delta  majú prekonaní až 13-krát nižšiu šancu nakaziť sa ako neprekonaní očkovaní (.pdf, s. 2). Ďalšia štúdia zo Spojeného kráľovstva tvrdí, že pri variante alfa bola vyššia úroveň ochrany u očkovaných než počas variantu delta. 

Voči týmto štúdiám bolo vznesených viacero metodologických námietok. Rizikové je aj to, že u prekonaných s bezpríznakovým priebehom sa nemusia dokonca vytvoriť žiadne protilátky. 

Štúdie v neprospech tvrdenia

Na druhej strane však existuje väčšie množstvo štúdií, ktoré tvrdia opak a spochybňujú silu imunity po prekonaní ochorenia COVID-19 bez vakcinácie.

Táto štúdia z USA zistila, že prekonaní majú 5-krát väčśiu šancu nakaziť sa ako očkovaní bez akéhokoľvek predošlého prekonania. 

Americké CDC (centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb) vydalo v októbri 2021 vedeckú správu, v ktorej analyzovalo dovtedajší stav výskumu v oblasti vakcín proti ochoreniu COVID-19. Dospelo k záveru, že po očkovaní je imunitná odpoveď konzistentnejšia, zatiaľčo po prekonaní sa veľmi líši, oboje však poskytuje ochranu.

Menej jasný je však efekt vakcín a predošlého prekonania pri variante omikron, ktorý je už momentálne na Slovensku dominantný – v tejto otázke ešte neexistuje dostatok vedeckých dôkazov. 

Tejto téme sa ale venovala napríklad štúdia vedcov z Imperial College v Londýne, ktorá tvrdí, že ochrana proti omikronu po prekonaní predošlých variantov môže byť nižšia ako 19 %, v kontraste s 55 - 80 % po tretej dávke vakcíny. (pdf, s.8)

V rámci vedeckej komunity stále panuje zhoda na pozitívach vakcinácie, pričom aj štúdie skúmajúce protilátky po prekonaní choroby zdôrazňujú výhody a bezpečnosť očkovania. 

Očkovanie ako najefektívnejší spôsob ochrany proti omikronu zdôrazňujú americkí aj nemeckí experti.

Dátum zverejnenia analýzy: 28.01.2022
success
error