DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Richard Raši

Hlas

Táto naša zmluva nehovorí o tom, na rozdiel od maďarskej, že okrem našich dohôd sa budú aj akceptovať platné medzinárodné dohody Slovenska. Toto majú Maďari napísané a my nie.

Raši vs. Gröhling o omikrone aj školstve - 28.01.2022
Nepravda

Raši sa vyjadruje k obrannej dohode medzi USA a Slovenskom, tvrdí pritom, že v zmluve nie je zahrnuté akceptovanie medzinárodných dohôd. V preambule dohody sa však o akceptovaní medzinárodných záväzkov hovorí, výrok preto hodnotíme ako nepravdivý.  

Preambula Dohody o spolupráci v oblasti obrany medzi USA a Slovenskom pritom hovorí: „takáto spolupráca je založená na plnom rešpektovaní [...] a vzájomných záväzkov Strán vyplývajúcich z iných medzinárodných dohôd“, čo znamená akceptáciu slovenských medzinárodných zmlúv (.pdf, str.3).  Akceptovanie medzinárodných záväzkov sa spomína aj v tzv. interpretačnej doložke. 

Dohoda o spolupráci v oblasti obrany medzi USA a Maďarskom, podobne ako aj dohoda zo Slovenskom, obsahuje tento záväzok. Rozdielom však je, že v slovenskej zmluve je toto uvedene v preambule, ale v maďarskej zmluve na začiatkoch článkov III a IV, ktoré sa týkajú prístupu k objektom, územiam či prevážaniu materiálu : „Pri plnom rešpektovaní suverenity a zákonov Maďarska, vrátane jeho medzinárodných právnych záväzkov, a s konzultáciou a zvážením názorov oboch Strán“ (.pdf, s. 10-12).

Dátum zverejnenia analýzy: 28.01.2022
success
error