DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Eduard Heger

OĽaNO

Je tu ešte stále nástroj ten kurzarbeit, tzn. že ak je zamestnanec na prekážke, tak môže čerpať naňho pomoc a to už môže aj teraz.

Premiér Heger v Slovenskom rozhlase - 01.11.2021
Pravda

Tzv. kurzarbeit vstúpil na Slovensku do platnosti od júna 2021. Upravuje ho Zákon o podpore v čase skrátenej práce.  V §2b spomínaného zákona sa spomína, že  „obmedzením činnosti zamestnávateľa prekážka v práci na strane zamestnávateľa v takom rozsahu, že zamestnávateľ nemôže najmenej jednej tretine zamestnancov zamestnávateľa alebo časti zamestnávateľa prideľovať prácu v rozsahu najmenej 10 % ustanoveného týždenného pracovného času.“  Ak teda existuje výrazná prekážka pre zamestnanca vykonávať jeho zamestnanie, zamestnávateľovi je umožnené čerpať pomoc vo výške 60% z priemernej hodinovej mzdy zamestnanca. Tvrdenie Eduarda Hegera hodnotíme ako pravdivé.

Dátum zverejnenia analýzy: 03.11.2021
success
error