DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Eduard Heger

Demokrati

...že ľudia dostali pomoc včas, ukazuje tento graf, že spotreba domácnosti s najnižším poklesom v celej Európskej únii. To nie, že túto niekde okolo v regióne, v celej Európskej únii Slovensko bolo premiantom, pretože tá pomoc bola zvládnutá dobre

Ekonomika a testovanie: Heger a Žiga na Markíze - 06.11.2020
Zavádzajúce

Nízky pokles spotreby nemusí mať príčinu v rýchlej pomoci, ale v mnohých iných dôvodoch. Dôkaz, že tomu tak je, Eduard Heger neuviedol. Keďže jeho tvrdenie vytvára príčinnú súvislosť medzi dvoma udalosťami bez toho, aby bol pre takúto súvislosť známy a potvrdený faktický základ, hodnotíme ho ako zavádzanie.   Pomoc štátu zasiahnutým obyvateľom Program tzv. „Prvej pomoci” pre zamestnancov, podnikateľov a živnostníkov zasiahnutých koronakrízou spustil rezort práce 6. apríla 2020.  Z údajov, ktoré portálu Demagóg.SK poskytol rezort práce, vyplýva, že štát vyplatil v rámci tzv. prvej pomoci podnikateľom, firmám a zamestnancom k 23. októbru 634 miliónov eur. Ďalších 215 miliónov eur vyplatili úrady na tzv. pandemickej OČR a PN-ke.  Súvislosť s nízkym poklesom spotreby Graf, ktorý Eduard Heger natočil na kameru, ukazuje pokles spotreby domácností v Európskej únii. Slovensko je podľa neho krajinou, kde spotreba občanov klesla najmenej. Podľa Hegera to je dôkaz, že ľudia dostali pomoc včas.  Dôvodom pre nízky pokles spotreby však nemusí byť práve rýchla pomoc štátu. Môže za ním byť iné spotrebiteľské správanie obyvateľov (než vo zvyšku Únie), zásobenie sa na ďalší vývoj krízy na úkor úspor, už relatívne aj tak nízka spotreba v porovnávanom období pred koronakrízou či úplne iné - zatiaľ neznáme - príčiny. Dôkaz pre príčinný súvis rýchlosti štátnej pomoci a nízkeho poklesu spotreby Heger neuviedol. Tlačový odbor Ministerstva financií pre portál Demagóg.SK uviedol, že graf, ktorý ukazoval Eduard Heger,  je „samozrejme, len časťou mozaiky. Keď k nej pridáme dáta o vývoji nezamestnanosti/zamestnanosti, vývoji tržieb, priemyselnej produkcie, ekonomického sentimentu, čo sú objektívne štatistické fakty, nebolo žiadnym zavádzaním tvrdenie „pomoc bola zvládnutá dobre“.  Demagóg.SK však hodnotil faktické tvrdenie, podľa ktorého „že ľudia dostali pomoc včas, ukazuje tento graf.....” - nie hodnotenie Eduarda Hegera, či bola pomoc zvládnutá dobre.  Rezort ďalej uviedol, že „to, že  ľudia mali naďalej svoj plat (i keď ponížený), že mali istotu pracovného miesta viedlo k tomu, že si nemuseli výrazne uťahovať opasky. Ďalší údaj, ktorý poukazuje na zvládnutie pomoci je mierny pokles zamestnanosti, resp. mierny rast nezamestnanosti. Opäť je to spôsobené pomocou formou kurzarbeitu, ktorá spôsobila, že firmy nemuseli prepúšťať, lebo štát im a prispel výrazne na mzdy zamestnancov.” Demagóg.SK k tomu uvádza, že Eduard Heger explicitne povedal, že (práve) ním ukázaný graf „ukazuje, že ľudia dostali pomoc včas” - čo tak, ako vysvetľujeme vyššie”, platiť nemusí.  Financie ďalej dodali, že „politické diskusie nie sú odborné prednášky na tému kauzálnych súvislostí medzi rôznymi ekonomicko-politickými javmi. Ani moderátor relácie a ani Peter Žiga sa o ďalšie podrobnosti inkriminovaného tvrdenia vo väzbe na príslušný graf nezaujímali.” Demagóg.SK k tomu uvádza, že rečník je sám zodpovedný  za akurátnu formuláciu faktických tvrdení a za to, aby boli ako také pravdivé. Ak politik zvolí formuláciu, ktorá je zavádzajúca či nepravdivá, divák často nemá možnosť alebo čas si takto poskytnutú informáciu či kontext overiť a je preto povinnosťou factcheckerov, upozorniť na to.  Čo vieme o rýchlosti pomoci „V porovnaní s ostatnými krajinami, ktoré pokrýva táto štúdia [Spojené kráľovstvo, Francúzsko, Nemecko, Rakúsko, Česko a Maďarsko], je ekonomická pomoc na Slovensku zďaleka najmenej štedrá pri porovnaní fungovania jednotlivých nástrojov, najužšia z hľadiska použitých nástrojov a programov a je zatiaľ aj najpomalšia,” konštatovalo koncom apríla Centrum pre verejnú politiku.  Ministerstvo financií k tejto štúdii uviedlo, že treba „rozlišovať sľúbenú a reálne poskytnutú pomoc” a tiež, že „pomoc treba posudzovať podľa dosiahnutých výsledkov, nie podľa sľúbenej alebo vyplatenej pomoci.” Demagóg.SK k tomu uvádza, že témou časti faktického tvrdenia, ktoré overoval, bola otázka vyplatenia pomoci „včas” - nie otázka, či bola pomoc v konečnom dôsledku efektívna.  Združenie podnikateľov Slovenska v máji uviedlo, že štátna úverová pomoc firmám týkajúca sa dopadov pandémie je pomalá. „Kým v zahraničí boli takéto úverové schémy spustené ešte v marci, na Slovensku sa ešte len dokončuje proces zazmluvňovania bánk," povedal prezident Združenia Ján Sokolík.  Podľa prieskumov podnikateľských združení mnohí podnikatelia o pomoc nežiadali o.i. aj pre pomalé procesy na strane štátu. Dáta, ktoré by porovnávali rýchlosť reálne vyplatenej pomoci európskych krajín, zatiaľ dostupné nie sú.

Dátum zverejnenia analýzy: 06.11.2020
success
error