DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Richard Sulík

SaS

Sudcovia si kedysi dávno vylobovali, že na PN-ke dostanú buď toľko isto alebo dokonca trošku viac, ako keď robia si svoju robotu a súdia.

Sulík a Pellegrini o ekonomike na TA3 - 27.10.2020
Pravda

Štát sudcom dorovnáva nemocenské na úroveň ich funkčného platu bez daní a odvodov. Príplatky nesmú presiahnuť výšku riadneho platu, sú však oslobodené od dane. Tvrdenie Richarda Sulíka hodnotíme ako pravdivé.  Sudcovi na chorej” podľa zákona patrí „príplatok k náhrade príjmu alebo príplatok k nemocenskému vo výške rozdielu medzi funkčným platom po odpočítaní preddavku na daň z príjmov zo závislej činnosti, poistného na zdravotné poistenie, poistného na nemocenské poistenie, poistného na starobné poistenie, poistného na invalidné poistenie a poskytnutou náhradou príjmu alebo poskytnutým nemocenským.” Tento príplatok však nesmie „presiahnuť výšku funkčného platu po odpočítaní preddavku na daň z príjmov fyzických osôb, poistného na zdravotné poistenie, poistného na nemocenské poistenie, poistného na starobné poistenie, poistného na invalidné poistenie a poistného na poistenie v nezamestnanosti, ak je sudca platiteľ poistného na poistenie v nezamestnanosti.” Parlament im tieto príplatky k PN-ke chcel vziat pri prijímaní opatrení v rámci tzv. podnikateľského kilečka, ktoré pripravila SaS.   Predkladatelia zákona argumentovali, že ide o vysoký nadštandard sociálneho zabezpečenia, ktorý nijak nesúvisí s platovým ohodnotením funkcie sudcu.” Návrh bol však napokon pozmeňovacím návrhom zo znenia novely zákona vypustený.  Hovorca Ministerstva spravodlivosti Peter Bubla pre Demagóg.SK uviedol, že „nie je zrejmé, ako by dočasne práceneschopný sudca mohol mať príjem vyšší, ako keby bol v práci.” Richard Sulík pre Demagóg.SK uviedol, že „tu som si nebol istý a tak som povedal obidve možnosti. Vedel som, že matematicky to je trochu viac, keďže príplatok na rozdiel od mzdy je oslobodený od dane, no nezdalo sa mi to a tak som pre istotu povedal obidve možnosti, jasne vyjadrené slovkom alebo.” Podľa Zákona o daní z príjmov od dane oslobodené aj „príplatok k náhrade príjmu, príplatok k nemocenskému, príplatok k podpore pri ošetrovaní člena rodiny, príplatok k peňažnej pomoci v materstve a príplatok k dôchodku vrátane príplatku za výkon funkcie sudcu, sudcu ústavného súdu a prokurátora poskytované podľa osobitných predpisov.”

Dátum zverejnenia analýzy: 27.10.2020
success
error