DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Andrea Letanovská

Demokrati

Len žiadna vakcína nie je stopercentná, a keď prejde tým správnym procesom, ktorý je predpísaný, tak potom sa dá vyhlásiť, že je použiteľná, je bezpečná v prijateľnej miere, ale na miliónoch obyvateľov, keď je použitá, určite v určitom percente dôjde k nežiaducim účinkom ako pri každom jednom lieku, takže musíme s tým rátať a musíme byť na to pripravení.

Blaha, Beluský, Letanovská a Šípoš v RTVS - 18.09.2020
Pravda

Vakcíny musia prejsť prísnym testovaním ich účinnosti a bezpečnosti. Pri malom percent dojde k nežiadúcim účinkom - tak, ako pri každom inom lieku. Tvrdenie Andrey Letanovskej hodnotíme ako pravdivé.  Štáty Európskej únie musia dodržiavať spoločný liekopis - teda súbor pravidiel na prípravu a kvalitu liekov. Liekopis vznikol po spolupráci medzinárodne uznávaných autorít.  Každý liek - vrátane vakcíny - musí pred schválením na použitie prejsť štyrmi fázami testovania, ktoré zisťujú jeho bezpečnosť a účinnosť na dostatočne výpovednej vzorke populácie resp. pacientov.  Zloženie vakcín je detailne uvedené v príbalovom letáku. Podrobný prehľad vakcín aj pomocných látok v nich vrátane ich potenciálnych vedľajších účinkov prináša web Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv.  Očkovanie je vysoko bezpečné, nie je však úplne bez rizika – ako každý zdravotný úkon. Riziká očkovania lekári a epidemiológovia poznajú,” uvádza Úrad verejného zdravotníctva. Ak ktorékoľvek z rizík nastane, lekár a úrady riešia situáciu podľa pripraveného postupu.  Úrad tiež upozorňuje na to, že určité malé percento očkovaných osôb si po očkovaní nevytvorí protilátky, alebo si ich nevytvoria v dostatočnom množstve.“  Štátny web očkovanie.sk opisuje lokálne a celkové nežiadúce účinky očkovania. Medzi lokálne radí bolesť, začervenanie či zatvrdnutie pri mieste vpichu. Medzi celkové patria zvýšená teplota, nechutenstvo či únava. Tieto príznaky sa vyskytujú u asi 10 percent prípadov, po niekoľkých dňoch pominú.   Zriedkavé účinky ako bolesti svalov či alergické dermatídy sa vyskytujú o jedného dieťaťa zo stotisíc až milión. Závažné účinky sa objavia u jedného dieťaťa z milión.  Negatívne aspekty sú mnohonásobne vyvážené významným znížením výskytu ochorení, ktorým možno predchádzať očkovaním,” píše úrad.

Dátum zverejnenia analýzy: 18.09.2020
success
error