DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Monika Beňová

SMER-SD

Drvivá väčšina žien sa dneska práve pre umelé prerušenie tehotenstva rozhodne kvôli zlej sociálnej alebo ekonomickej situácii.

Interrupcie: Beňová, Nicholsonová a Záborská na Markíze - 25.06.2020
Neoveriteľné

Zdroje, z ktorých Monika Beňová vychádzala, neumožnujú záver o „drvivej väčšine žien”, ktoré sa pre interrupcie rozhodnú kvôli socio-ekonomickým dôvodom. Údaje pre Európu, Slovensko či svet nie sú dostupné. Keďže však nevieme spoľahlivo vylúčiť, že hlavným dôvodom veľkej väčšiny žien je práve ich socio-ekonomická situácia, hodnotíme tvrdenie Moniky Beňovej ako neoveriteľné.  Monika Beňová vychádzala pri svojom tvrdení zo štúdie porovnávajúcej situáciu v 14-tich svetových krajinách.  V 6-tich skúmaných krajinách socio-ekonomické dôvody najčastejšou príčinou, pre ktorú sa mamičky rozhodnú podstúpiť potrat (Kongo, Gabon, Ghana, USA, Rusko, Jamajka). V Belgicku sú tieto dôvody rovnako časté ako dôvody súvisiace s partnerom.  V žiadnej z týchto krajín to však nie je „drvivá väčšina žien”, ktoré sa pre interrupcie rozhodnú ísť pre ich socio-ekonomickú situáciu. Najvyšší podiel žien s týmto dôvodom uvádza štúdia pri Ghane - 45 percent.  Monika Beňová uviedla pre Demagóg.SK ako zdroj svojho tvrdenia aj štúdiu, ktorá skúma socio-ekonomické dôvody interrupcií v Rumunsku.  Dostupné zhrnutie uvádza, že „väčšina žien vo veku 20 a 21 rokov uviedla ako hlavný dôvod pre umelé prerušenie tehotenstva zmenu životného štýlu, prekérnu ekonomickú situáciu či strach, že budú vylúčené z rómskej komunity.” Zhrnutie však tieto dôvody netriedi a neponúka podiel jednotlivých dôvodoch na všetkých dôvodoch.  Štatistiky slovenského Národného centra zdravotníckych informácií neuvádzajú dôvody, pre ktoré sa ženy rozhodnú pre interrupcie. Bližšiu odpoveď portálu Demagóg.SK NCZI neposkytlo ani po žiadosti o vyjadrenie.

Dátum zverejnenia analýzy: 25.06.2020
success
error