DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ľubica Laššáková

SMER-SD

Vieme, že podľa zákona RTVS nemá toľko možnosti uplatňovať reklamy, ako majú súkromné médiá.

Kultúra: Laššáková a Milanová v TA3 - 15.05.2020
Pravda

Verejnoprávna televízia má iné - sčasti oklieštené - podmienky na reklamu v istých časoch. Zároveň jej vyplývajú zo zákona povinnosti vo verejnom záujme, ktoré majú dopad na obsah vysielania - a teda aj na s obsahom súvisiacu reklamu. Tvrdenie Ľubice Laššákovej preto hodnotíme ako pravdivé.  Zákon o vysielaní a retransmisii hovorí, že „časový rozsah vysielanej reklamy vo vysielaní všetkých televíznych programových služieb vysielateľa na základe zákona nesmie spolu za kalendárny deň presiahnuť 0,5 % súčtu časov vysielania všetkých televíznych programových služieb vysielateľa” v tomto dni. Telenákupné šoty môžu tento podiel zvýšiť na 2,5 %.  RTVS - na rozdiel od komerčných televízii - vyplývajú zo zákona dodatočné povinnosti, ktoré môžu zmenšovať jej priestor na reklamu: vysielanie istého podielu programov vo verejnom záujme, regionálne vysielanie či vysielanie v jazyku národnostných menšín.  Verejnoprávna televízia tiež sťaženú reklamu počas tzv. prime time. Od 19. do 22. hodiny nesmie objem vysielanej reklamy prekročiť osem minút počas jednej hodiny.

Dátum zverejnenia analýzy: 15.05.2020
success
error