DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Natália Milanová

OĽaNO

Ja by som chcela povedať, že v rámci kultúry máme tzv. ja to volám, že nezávislé, to sú verejnoprávne fondy, fond na podporu umenia a audiovizuálny fond a tie mi už 27. marca dali presný zoznam opatrení, čo budú robiť s prehodnocovaním svojich výziev, žiadostí, ako budú komunikovať so žiadateľmi. ...už teraz majú nastavené nové výzvy, nové štipendiá, peniaze, ktoré nedokázali sa prečerpať na plánované projekty presúvajú do výziev, ktoré dokážu práve napomôcť ľuďom v tejto situácii.

Kultúra: Laššáková a Milanová v TA3 - 15.05.2020
Pravda

Fondy Ministerstva kultúry oznámili v marci nové pravidlá komunikácie či spôsobu žiadania o peniaze. Tvrdenie Natálie Milanovej hodnotíme ako pravdivé. Web Ministerstva kultúry zaraďuje k januáru 2018 medzi tzv. verejnoprávne fondy Fond na podporu umenia, Fond na podporu kultúr národnostných menšín, Literárny fond či kultúrny fond. Zákon o audiovizuálnom fonde tento označujeako verejnoprávnu inštitúciu.  Fond na podporu umenia vydal 27. marca v súvislosti s koronavírusom usmernenie pre žiadateľov a prijímateľov dotácií. 15. apríla vydal fond aktualizované usmernenie. Nové výzvy vypísané so začiatkom od 16. marca a 17. apríla.  Z Výročnej správy za rok 2019 vyplýva, že vratky z nevyužitých peňazí z predošlých rokov bývajú použité na podporu projektov v aktuálnom roku.  Audiovizuálny fond uverejnil aktualizované informácie pre žiadateľov 17. marca 2020. Oznamuje im zmenu v spôsobe komunikácie či v podávaní žiadostí o príspevky. Aj AF používa nevyužité peniaze z minulých rokov na podporu v tom aktuálnom. Výzvy vypísané aj pre obdobie koronavírusu.

Dátum zverejnenia analýzy: 15.05.2020
success
error