DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ľubica Laššáková

SMER-SD

...tu máme 31 organizácií našich ministerských, v ktorých pracuje okolo 5000 zamestnancov … okrem toho rozpočtu skutočne nemajú veľa možností financovania, teda svojich projektov, svojich budov svojich inštitúcií atď.

Kultúra: Laššáková a Milanová v TA3 - 15.05.2020
Nepravda

Ministerstvo kultúry pre portál Demagóg.SK uviedlo, že „celkový prepočítaný počet zamestnancov v 31 organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti MK SR je k 31.03.2020 v počte 4 539,7 zamestnancov.” Tieto organizácie rozpočtové alebo príspevkové. Rozpočtové závislé takmer výlučne od štátneho rozpočtu. Príspevkové organizácie kryjú svoje výdavky príspevkom zo štátneho rozpočtu a vlastnými tržbami. Napriek priznanej nepresnosti pri odhade počtu pracovníkov hodnotíme tvrdenie Ľubice Laššákovej pre priveľkú odchýlku od správneho údaju už ako nepravdivé.

Dátum zverejnenia analýzy: 15.05.2020
success
error