DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Natália Milanová

OĽaNO

...rozmýšľali sme nad tým, ako by sme dokázali pomôcť tej najohrozenejšej skupine z nášho pohľadu, čo sú práve tzv. umelci na voľnej nohe alebo teda podnikatelia v oblasti kultúry. Dnes vieme, že v celej oblasti kultúry pracuje okolo 55 000 ľudí, z toho 20 000 v kultúrno-kreatívnom priemysle, takže tá skupina je obrovská a je veľmi nehomogénna

Kultúra: Laššáková a Milanová v TA3 - 15.05.2020
Pravda

Presný údaj o ľudí pracujúcich v oblasti kultúry nepoznáme, odhady sa líšia v závislosti od použitej metodológie. Demagóg.SK zozbieral rôzne kvalifikované odhady, ktoré celkový počet odhadujú v rozmedzí od 48,7 do 66-tisíc. Jeden z odhadov počtu umelcov na voľnej nohe hovorí o odhade 20- resp. 25-tisíc. S ohľadom na to, že presný údaj zistiteľný nie je a tvrdenie Natálie Milanovej leží v rozmedzí kvalifikovaných odhadov, hodnotíme ho ako ešte pravdivé.   Z kontextu tvrdenia vyplýva, že Natália Milanová hovorí o celkovom počte pracovníkov v oblasti kultúry a jej časti - podnikateľoch / umelcoch na voľnej nohe (v kultúrno-kreatívnom priemysle), ktorým ministerstvo zamýšľa pomôcť.  Údaje Inštitútu kultúrnej politiky  Ministerstvo kultúry odkázalo portál Demagóg.SK pri otázke na počet ľudí pracujúcich v kultúre a KKP na facebookový status Inštitútu kultúrnej politiky (IKP) z 9. apríla 2020. IKP v ňom uvádza, že „počet všetkých pracujúcich ľudí v KKP v roku 2017 bol takmer 66-tisíc.” Upozorňuje však, že odhad podielu kultúry na ekonomike krajiny „naráža na limity dostupných dát, nejednoznačnosť priradenia produktov, služieb a zamestnancov do KKP a vysokú mieru prekrývania sa s inými odvetviami.” V statuse z marca 2020 IKP píše, že „v kultúrnom a kreatívnom priemysle (KKP) pracujú nielen zamestnanci kultúrnych inštitúcií a firiem (ktorých činnosť je teraz tiež výrazne obmedzená), ale aj fyzické osoby - živnostníci a osoby v slobodnom povolaní, ktorí nemajú stály príjem a sú závislí od kultúrnych podujatí a fungovania kultúrnych inštitúcií a trhu s kultúrnym tovarom a službami.” Počet takýchto „freelancerov” IKP kvalifikovane odhadol na vyše 26-tisíc. „Na základe dát z daňových priznaní z Finančnej správy za rok 2018 vieme, že v oblasti KKP pôsobilo 20 392 živnostníkov a osôb v slobodnom povolaní. Ak k ním pripočítame fyzické osoby, ktoré nemali v daňovom priznaní uvedený SK NACE kód, ale mali aj príjmy z autorskej činnosti, alebo výdavky za použitie autorských diel, skupina sa nám navýši o ďalších 5 829 osôb.” Inštitút zároveň priznáva, že veľkú časť živnostníkov pracujúcich v kultúre - napríklad maskérov či technikov - nedokáže zachytiť, pretože ich NACE-kód ich s kultúrou nespája. Skutočný počet freelancerov v kultúre tak môže byť ešte väčší.  Satelitný účet kultúry Infostatu „Satelitný účet kultúry a kreatívneho priemyslu, ktorý na základe zmluvy medzi MK SR a ŠÚ SR spracováva Infostat, uvádza za rok 2017 počet všetkých zamestnancov vo výške 65,8 tisíc. Ak ich však prepočítame na plnú pracovnú dobu (tzv. full-time equivalent – FTE), tak je to 52-tisíc zamestnancov,” uviedol rezort kultúry v doplnení odpovede pre Demagóg.SK.  Odhad vnútornej sekcie SO IROP ministerstva Iný odhad vnútornej sekcie ministerstva, ktorá implementuje projekty súvisiace so zamestnanosťou, uvádza údaj ľudí zamestnaných v kultúre 56-tisíc. „Tento odhad je doplnený o 95%-ný interval spoľahlivosti, ktorý hovorí, že skutočný počet zamestnancov sa pohybuje v intervale 48,7 - 63,6 tisíc,” doplnilo ministerstvo.

Dátum zverejnenia analýzy: 15.05.2020
success
error