DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Alojz Hlina

… pred ôsmimi to nebolo. Teraz by si porušil zákon, lebo nemôžeš bez úroku (požičať si ako strana peniaze - pozn.).

Boj o konzervatívneho voliča: Matovič a Hlina na TA3 - 23.02.2020
Nepravda

Politické strany si nemusia požičiavať peniaze na kampaň s úrokom. Ide to aj bez, no priemernú výšku úroku, aký dáva NBS nebankovým subjektom, si strana potom musí uviesť do účtovníctva ako dar. Tvrdenie Alojza Hlinu preto hodnotíme ako nepravdivé.  Podľa Zákona o politických stranách (§ 23 ods. 1) môžu strany okrem štandardných príspevkov prijať aj bezodplatné plnenia. Takými je podľa ods. 4 písm. d) aj „hodnota obvyklého úroku pri bezúročnej pôžičke; hodnota sa vyčísľuje na základe priemerných úrokových mier z úverov zverejnených Národnou bankou Slovenska pre ostatné úvery poskytnuté nefinančným spoločnostiam…” Znenie zákona platné v roku 2012 - teda pred ôsmimi rokmi - takéto pravidlo ešte neobsahovalo.

Dátum zverejnenia analýzy: 23.02.2020
success
error