DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Michal Truban

PS

Zároveň my hovoríme, že musíme podporovať verejnú dopravu aj železničnú dopravu, lebo tam je predsa len budúcnosť v tom.

Bugár a Truban v RTVS - 23.02.2020
Pravda

V sekcii Doprava, infraštruktúra a bývanie programu Bod zlomu strany PS/Spolu uvádzajú, že „oveľa viac ako dnes sa zameriame na rozvoj verejnej dopravy, opravy a investície do železničnej infraštruktúry, ciest prvej triedy a prímestských tratí. Kľúčovú úlohu pri zabezpečovaní mobility obyvateľov má verejná doprava. Jej rozvoj bude mať najvyššiu prioritu. Verejná doprava prispieva k zmierňovaniu tvorby emisií a podieľa sa na ochrane životného prostredia (najmä ovzdušia a v rámci krajinotvorby).” Výrok Michala Trubana preto hodnotíme ako pravdivý.

Dátum zverejnenia analýzy: 23.02.2020
success
error