DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Michal Truban

PS

V tej Richnave, ktorú spomínate. Osadu, je to obec okolo 3000 ľudí, 300 bielych, 2700 Rómov žijúcich v osade. Tí ľudia v tej osade tam nemajú ani vodu.

Bugár a Truban v RTVS - 23.02.2020
Nepravda

Obec Richňava leží v Košickom kraji v okrese Gelnica. Poda Atlasu rómskych komunít (2019) v nej žije 3086 obyvateľov - z toho 2498 Rómov.  V programe rozvoja obce na roky 2016 - 2022 s výhľadom do roku 2025 (.pdf, str. 26) sa medzi prioritami okrem iného počíta s dobudovaním vodovodu, kanalizácie, verejného osvetlenia či kamerového systému. Podľa územného plánu obce chýbal verejný vodovod aj v roku 2018.  Keďže podiel rómskych obyvateľov obce je 81 percent a nie 90, ako tvrdil Michal Truban, hodnotíme jeho tvrdenie ako nepravdivé.

Dátum zverejnenia analýzy: 23.02.2020
success
error