DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Béla Bugár

MOST-HÍD

Viac ako 1000 Rómov je tam zamestnaných (v Miestnych občianskych poriadkových službách, pozn.). Centrá povedzme, kde ich vzdelávame atď., zapájame ich do riešenia vlastných problémov.

Bugár a Truban v RTVS - 23.02.2020
Pravda

Podĺa vyjadrenia Ministerstva vnútra pre portál Demagóg.SK vzniklo vďaka tzv. miestnym občianskym poriadkovým službám 1406 pracovných miest, z čoho evidujeme 85% príslušníkov priamo z marginalizovaných rómskych komunít.” Hliadky majú v náplni práce ochranu detí a mládeže pred negatívnymi javmi, sprevádzanie detí do školy, dohľad pri vyplácaní sociálnych dávok, ochranu verejného poriadku a majetku, ochranu životného prostredia či prevenciu možných konfliktov medzi majoritou a minoritou.” Tvrdenie Bélu Bugára preto hodnotíme ako pravdivé.  

Dátum zverejnenia analýzy: 23.02.2020
success
error