DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Béla Bugár

MOST-HÍD

Dali sme na poslednú schôdzu, lebo predtým samozrejme koaličný partner nesúhlasil, nepochopil to, zákon, podľa ktorého samozrejme aj v iných prípadoch je možné iniciovať. Minister môže iniciovať konanie voči sudcovi a samozrejme Súdna rada na verejnom vypočutí rozhodne.

Bugár a Truban v RTVS - 23.02.2020
Pravda

Na decembrovej schôdzi parlament prijal vládny návrh zákona, ktorým sa menil zákon o sudcoch a prísediacich.  Táto zmena obsahuje aj možnosť pozastaviť výkon funkcie sudcu takému sudcovi „u ktorého existujú dôvodné pochybnosti o tom, že spĺňa predpoklady sudcovskej spôsobilosti, ak tým môže byť vážne ohrozená dôveryhodnosť súdnictva alebo dobrá povesť súdnictva.“ Návrh na pozastavenie výkonu sudcu z týchto dôvodov môže podať minister spravodlivosti, predseda súdnej rady či predseda Najvyššieho súdu. Rozhoduje o ňom Súdna rada.  Zasadnutia Súdnej rady sú podľa Zákona č. 185/2002 Z.z. § 7, ods. 1 verejné, rovnako ako hlasovanie rady o pozastavení výkonu funkcie sudcu podľa prijatého zákona. Výrok Bélu Bugára preto hodnotíme ako pravdivý.

Dátum zverejnenia analýzy: 23.02.2020
success
error