DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Michal Truban

PS

Keď si zoberiete 18% študentov zo Slovenska chodí študovať preč. Priemer EÚ je 3%.

05.07.2019
Pravda

Z celkového počtu slovenských študentov v terciárnom vzdelaní študuje 17,86 percenta v zahraničí. Priemer členských krajín EÚ je pritom 3,32 percenta. Údaje, ktoré uviedol Truban, sú v súlade s odchýlkou, ktorú metodologicky uplatňujeme pri našom hodnotení a preto výrok hodnotíme ako pravdivý.  Pri hodnotení výroku sme čerpali zo štatistických dát zobrazujúcich situáciu a počty zahraničných študentov naprieč EÚ. Z dôvodu kompatibility informácií sme vychádzali z údajov z roku 2015, ktoré vo svojej analýze Education at a Glance 2015 prinieslo OECD (.doc), respektíve zo štatistík venujúcich sa počtu študentov dostupných na webe Eurostatu. Je nutné poznamenať, že do hodnotenia sme zahrnuli iba počty študentov terciárneho vzdelania.  Eurostat v roku 2015 priniesol údaj o celkovom počte slovenských študentov 184 390. Vychádzajúc zo štatistiky OECD (.xls, tabuľka C4.6), počet slovenských študentov v zahraničí dosiahol 32 924, čo predstavuje 17,86 percenta.  Celkový počet študentov sa v roku 2015 v priestore EÚ vyšplhal na číslo 19 543 989. Celkový počet študentov študujúcich v zahraničí bol 647 999, čo predstavuje 3,32 percenta.

Dátum zverejnenia analýzy: 05.07.2019
success
error