DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Michal Truban

PS

...registrované partnerstvá máme v programe... Podľa mňa to patrí k moderným krajinám Európy. Každá krajina to má naokolo...

05.07.2019
Nepravda

Je pravdou, že Progresívne Slovensko sa zasadzuje za podporu inštitútu registrovaného partnerstva a má ho zakotvené vo svojom programe. Avšak nie je pravda, že každá krajina naokolo tento právny inštitút uznáva či povoľuje. Zo susedných krajín ide o Poľsko či Ukrajinu, v Rakúsku, Maďarsku a Česku sú registrované partnerstvá legislatívne špecificky vymedzené a nie všeobecne uznávané. Výrok hodnotíme ako nepravdivý.  Životné partnerstvo (alebo registrované partnerstvo) je formou právneho uznania spolužitia dvoch osôb, ktorým sa zákonne vymedzuje vzájomné práva a povinnosti. Legislatívne býva životné partnerstvo upravené rôzne, a to z hľadiska vymedzenia okruhu subjektov, na ktoré sa vzťahuje (páry rovnakého pohlavia, páry rôzneho pohlavia alebo oboje) ako aj rozsahu vzájomných práv a povinností (od úplne rovnakého ako pri manželstve až po len niektoré vymedzené práva a povinnosti ako je to v Českej republike a Maďarsku). V rámci EÚ však stále existujú krajiny, ktorých ústava registrované partnerstvá zakazuje, teda s inštitútom registrovaného partnerstva nerátajú. Medzi takéto krajiny patria Poľsko, Rumunsko, Bulharsko, Lotyšsko, Litva a Slovensko.  Zdroj: Životné partnerstvo  Progresívne Slovensko podporuje zavedenie inštitútu registrovaného partnerstva. Vo svojej Vízii 2018 (.pdf, str. 118) zahŕňa medzi svoje priority v oblasti súdržnej spoločnosti “prijatie legislatívy, ktorá umožňuje uzákonenie životných partnerstiev párov rovnakého pohlavia”.

Dátum zverejnenia analýzy: 05.07.2019
success
error