DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Erik Tomáš

Hlas

...kvôli Kaníkovmu zákonu a Beblavého zákonu, prišlo 20 tisíc invalidov o svoje štátne príspevky a napokon Ústavný súd musel rozhodnúť, že tie príspevky sa im musia vrátiť, pretože tento Kaníkov a Beblavého krok bol protiústavný a Smer, keď nastúpil v roku 2006 do vlády, tak samozrejme týmto ľuďom všetko doplatil.

05.07.2019
Zavádzajúce

Je pravda, že časť Kaníkovej dôchodkovej reformy z roku 2003, týkajúca sa invalidných dôchodcov, bola podľa verdiktu Ústavného súdu protiústavná. Takisto je pravda, že na jej vypracovaní sa podieľal Miroslav Beblavý ako štátny tajomník. Časť výroku, prisudzujúca zásluhy za spätné vyplatenie odobratých či znížených dôchodkov strane Smer-SD je zavádzajúca. Taktiež je zavádzajúca Tomášova formulácia „Smer… všetko doplatil”. Výrok preto hodnotíme ako zavádzanie.  Tomáš vo výroku hovorí o prvej časti vtedajšej dôchodkovej reformy, zákone č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení. Ten sa mimo iné dotkol invalidných dôchodcov. Zaviedol pre rôzne druhy postihnutia a choroby percentá, ktoré určili pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť. Na plný invalidný dôchodok mal po novom nárok len človek s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o 70 percent, kým pred januárom 2004 to bolo 66 percent. Novela tiež zrušila pojem „čiastočný“ invalidný dôchodok, ako taký ho už mohol dostať len ten, komu poklesla schopnosť vykonávať zárobkovú činnosť o 40 percent, kým pred novelou to bolo 33 percent. Podľa nových pravidiel sa prestala spočítavať miera postihnutia u občanov s viacerými zdravotnými problémami.  V čase, keď Kaníkov rezort spomínanú reformu pripravoval, pôsobil Miroslav Beblavý na poste štátneho tajomníka. Podieľal sa na príprave a realizácii revízie dôchodkového systému.  Nový spôsob výpočtu výšky invalidných dôchodkov sa dotkol predovšetkým skupiny občanov, ktorá mala právoplatne priznaný invalidný dôchodok do 31. 12. 2003 a po kontrolnej lekárskej prehliadke jej bol tento dôchodok odňatý, znížený alebo zvýšený. Zdravotný stav poberateľov invalidných dôchodkov priznaných do konca roka 2003 sa spätne nepreskúmaval. Časť novely však Sociálnej poisťovni nariadila prehodnotiť podľa prísnejších kritérií aj tie invalidné dôchodky, čo už raz boli schválené podľa starej legislatívy. Práve tú časť označil v júli 2006 Ústavný súd za retroaktívnu a protiústavnú.  Sociálna poisťovňa v súlade s protiústavnou časťou zákona preskúmala invalidné dôchodky približne u 135-tisíc ich poberateľov. K zmene jeho výšky alebo k odňatiu invalidného dôchodku došlo u približne 27-tisíc občanov. Toto rozhodnutie Sociálnu poisťovňu stálo 900 miliónov korún (takmer 30 miliónov eur). Aby im boli znížené či odobraté peniaze vrátené, invalidi museli sami podať žiadosť o prehodnotenie svojich dôchodkov. Presný počet dotknutých invalidov, ktorí žiadosť podali a ktorým boli dôchodky po rozhodnutí Ústavného súdu spätne vyplatené, nie je z otvorených zdrojov známy.  V nadväznosti na rozhodnutie Ústavného súdu bola vtedajšia vláda na čele so Smerom povinná predložiť novelu zákona tak, aby bol v súlade s ústavou. Ministerka sociálnych vecí, práce a rodiny Viera Tomanová teda vypracovala novelu, upravujúcu systém priznávania a vypočítavania invalidných dôchodkov. Protiústavný zákon by však po verdikte Ústavného súdu musel rezort vypracovať bez ohľadu na to, kto by stál v jeho čele. Preto je zavádzajúce priznávať zásluhy za doplatenie invalidných dôchodkov Smeru, ktorý nastúpil do vlády v roku 2006.  Takisto je zavádzajúca Tomášova formulácia, ktorá indikuje, že peniaze vyplácal Smer-SD ako strana z vlastného rozhodnutia. Peniaze bola povinná vyplatiť Sociálna poisťovňa a to práve z vyššie spomínaných dôvodov, bez ohľadu na to, kto by v tom momente vládol.

Dátum zverejnenia analýzy: 05.07.2019
success
error