DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Erik Tomáš

Hlas

On (Andrej Kiska, pozn.) dokonca využil inštitút účinnej ľútosti, aby sa vyhol trestnému stíhaniu.

05.07.2019
Zavádzajúce

Andrej Kiska využil inštitút účinnej ľútosti v súvislosti s daňovou kauzou svojej firmy KTAG. Vďaka doplateniu chýbajúcej dane z príjmov trestnosť trestného činu zanikla a vyšetrovanie bolo zastavené. Nie je však možné konštatovať, že Kiska sa vyhol trestnému stíhaniu práve vďaka účinnej ľútosti, keďže zastával funkciu prezidenta SR a oplýval tak trestnoprávnou imunitou. Výrok preto hodnotíme ako zavádzajúci.  Inštitút účinnej ľútosti je ustanovený zákonom č. 300/2005 Z. z., trestný zákon, jeho vymedzenie nájdeme v § 85-86. Podľa tohto zákona trestnosť niektorých trestných činov “zaniká, ak páchateľ dobrovoľne  

  • škodlivý následok trestného činu zamedzil alebo napravil, alebo
  • urobil o trestnom čine oznámenie v čase, keď sa škodlivému následku trestného činu mohlo ešte zabrániť; oznámenie treba urobiť orgánu činnému v trestnom konaní alebo Policajnému zboru, vojak môže toto oznámenie urobiť aj svojmu nadriadenému alebo služobnému orgánu a osoba vo výkone trestu odňatia slobody alebo vo výkone väzby aj príslušníkovi Zboru väzenskej a justičnej stráže.”
  Daniari kontrolovali firme KTAG, v ktorej bol Kiska konateľom, dane z príjmov za rok 2014 od decembra 2015 a na základe nájdeného pochybenia podali vo veci trestné oznámenie. Počas prvého vyšetrovania došlo k doplateniu dane, čo firmám umožňuje práve inštitút účinnej ľútosti. Z toho dôvodu bolo trestné stíhanie vo februári 2017 zastavené. V uznesení sa písalo, že "trestný čin sa stal a spáchala ho určitá osoba, avšak odstránením škodlivého následku trestnosť trestného činu zanikla". Napriek tomu, že inštitút účinnej ľútosti bol v tomto prípade skutočne realizovaný, Andrej Kiska ako osoba ho nemusel využívať, aby sa vyhol trestnému stíhaniu. Od júna 2014 do júna 2019, teda v období údajného spáchania potenciálneho trestného činu, rovnako aj v období vyšetrovania, totiž zastával funkciu prezidenta SR. Podľa čl. 107 Ústavy SR “prezidenta možno stíhať iba za úmyselné porušenie ústavy alebo za vlastizradu,” inými slovami prezident oplýva trestnoprávnou imunitou. Jeho stíhanie za daňové podvody by tak nebolo možné.

Dátum zverejnenia analýzy: 05.07.2019
success
error