DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Miroslav Beblavý

Nestraníci

Ešte keď som nebol v politike, keď Smer-SD zaviedol sociálne podniky, z eurofondov, ktoré sa úplne rozkrádali, ja som podal podnet do Európskej komisie, zastavilo sa to po minutých sto miliónov z osemsto miliónov (slovenských korún, pozn.) schválených, a my sme ako republika, tých 700 miliónov ušetrili, pretože potom sme ich nemuseli platiť, keď sa prišlo na to, že je to celé zle.

Postavenie Slovenska v Európskej únii - 03.06.2019
Nepravda

V roku 2007 sa prvá vláda Roberta Fica rozhodla prispieť k zníženiu nezamestnanosti zriadením pilotných sociálnych podnikov, nad ktorými prevzalo gesciu Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny pod vedením ministerky Viery Tomanovej. Podniky mali byť financované z Európskeho sociálneho fondu, ktorý mal preplatiť až 95 % nákladov, zatiaľ čo vláda na nich mala vyčleniť 23,5 milióna EUR. Celkovo bolo na osem pilotných sociálnych podnikov vyčlenených približne 26,5 (800 miliónov Sk, pozn.) (.pdf, s. 40). Počas ich fungovania došlo k neoprávnenému využívaniu štátnej pomoci a eurofondov a k narušeniu spravodlivej súťaže. Audit európskej komisie skonštatoval, že eurofondy boli vyplatené neoprávnene a majú byť vrátené. Európska komisia sa v prípade financovania sociálnych podnikov vyjadrila nasledovne: „Pomoc pre sociálne podniky nerešpektuje podmienky zákonnosti a vhodnosti použitia fondov. Odporúča sa preto, aby bolo financovanie sociálnych podnikov zrušené a akékoľvek zálohy a refundácie nákladov vymáhané." Podnet na Európsku komisiu podal Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť (SGI), ktorému v tom čase šéfoval Miroslav Beblavý. V čase konania auditu Európskej komisie bolo podľa údajov ministerstva práce uhradených už 30 percent nákladov pilotných sociálnych podnikov z celkovej nárokovateľnej sumy 26,5 miliónov eur. Ministerstvo financií neskôr potvrdilo, že pilotným sociálnym podnikom bolo vyplatených približne 11,3 milióna eur (340,4 miliónov Sk, pozn.). Z tejto sumy žiadal rezort financií preplatiť len 365-tisíc eur (11 mil. Sk, pozn.). Miroslav Beblavý uviedol, že veľkú časť zo žiadanej sumy Brusel nepreplatí, keďže projekt, ktorý peniaze získal, bol vyhlásený za zrušený. “Z 11,3 milióna eur, ktoré sme do sociálnych podnikov doteraz dali, sme do Bruselu legitímne na preplatenie predložili nula až 20-tisíc eur,” poznamenal Beblavý. Keďže na sociálne podniky bolo vynaložených približne trikrát viac finančných prostriedkov než uviedol Beblavý, hodnotíme výrok ako nepravdivý.

Dátum zverejnenia analýzy: 03.06.2019
success
error