DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Jana Kiššová

SaS

Čo sa týka konkrétne témy migrácie, keď takto znie otázka, tak my (SaS, pozn.) sme patrili od začiatku k prvej strane, ktorá prišla s absolútne jasným riešením, čo sa týka migrácie, a to bolo posilnenie vonkajších hraníc, riešenie problémov, tam, kde vznikli, teda aby Európska únia pomáhala, či už ekonomicky, alebo nejakými inými nástrojmi týmto krajinám, a mnohé z týchto opatrení, ktoré sme teda už od začiatku komunikovali, napriek tomu, že v tom čase, keď sme ich ako prví predstavili, boli mimoriadne kritizované, dnes sú mnohé zavedené do praxe.

Postavenie Slovenska v Európskej únii - 29.05.2019
Pravda

Strana SaS ponúkla počas migračnej krízy 5 konkrétnych riešení, z ktorých minimálne dve boli do istej miery zavedené do praxe. Strana si za svoj postoj k migrácii v tom období vyslúžila aj kritiku. Výrok hodnotíme ako pravdivý. Počas migračnej krízy v Európe trvajúcej v rokoch 2015-2016 uverejnil predseda SaS Richard Sulík blog s názvom „Pozícia SaS pri riešení migračnej krízy“, v ktorom predložil za svoju stranu 5 konkrétnych riešení migračnej krízy. Tento blog bol uverejnený v 4. augusta 2016, teda ešte počas trvania neriadeného príchodu migrantov do Európy. Strana SaS bola skutočne jednou z prvých strán, ktoré sa problematikou začali zaoberať. Prvým návrhom strany bolo dôsledná ochrana vonkajších hraníc EÚ. Tento bod môžeme považovať za zavedený do praxe, čo potvrdzuje aj zvyšovanie rozpočtu agentúre FRONTEX, či jej transformácia v roku 2016. Viac ohľadom posilňovania kompetencií FRONTEX-u sme písali pri overovaní tohto výroku. Ďalším bodom na úspešné vyriešenie krízy migrácie bolo podľa SaS odmietnuť povinné kvóty na utečencov, čo Slovensko urobilo a neskôr k prerozdeľovaniu pomocou povinných kvót nikdy nedošlo. Medzi ostatné body blogu patrí zriadenie dvoch centrálnych táborov v Afrike a na Balkáne, vyvinutie  maximálneho úsilia na stabilizovanie situácie v Sýrii, Líbyi a Iraku a nakoniec presun všetkých osôb, ktoré sa na území EÚ nachádzajú ilegálne. Zmienené postoje Richarda Sulíka ako aj strany SaS však boli aj kritizované. V novembri 2016, krátko po uverejnení vyššie spomenutého blogu, mala strana snem, na ktorom zaznela okrem iného aj kritika postoja strany k migrácii. Kritizoval ich napríklad šéfredaktor týždenníka .týždeň Štefan Hríb. V súvislosti s migráciou povedal, že zo strany SaS necítiť žiadnu empatiu, naopak cíti z nich „prílišnú zaťatosť a takmer žiadne srdce.“ Na tomto sneme vystúpil aj riaditeľ Nadácie otvorenej spoločnosti Ján Orlovský, ktorý povedal: „Pôvodne som sem ani nechcel prísť, pretože som mal pocit, že strana Sloboda a Solidarita ako keby ustúpila z tých svojich slobôd a solidarít. Mám pocit, že ste sa priblížili k tej flexibilnej solidarite...“ Hneď potom dodal, že Slovensko má veľmi málo žiadateľov o azyl, čo potvrdzuje, že v prípade flexibilnej solidarity narážal na postoj k migrácii.

Dátum zverejnenia analýzy: 03.06.2019
success
error