DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Miroslav Beblavý

Nestraníci

...my v ňom (v programe PS-Spolu, pozn.)  máme (...) časť o bezpečnosti, nie len o migrácii lebo migrácia je časť problému bezpečnosti, je otázka hybridných hrozieb, Ruska, je otázka ďalšej, aj geopolitickej budúcnosti.

Postavenie Slovenska v Európskej únii - 29.05.2019
Pravda

V programe predstavenom koalíciou PS-Spolu pre voľby do EP sa nachádzajú body, ktoré spomenul vo výroku Beblavý. Výrok hodnotíme ako pravdivý. Spoločný program koalície PS-Spolu vo voľbách do EP obsahuje viacero bodov, ktoré sa venujú bezpečnosti. Medzi ne patrí aj podpora dostatočného financovania FRONTEX-u čím by podľa tohto programu došlo k ochrane vonkajších hraníc. PS-Spolu v programe ukotvila aj boj s nelegálnou migráciou: „Podporujeme boj s nelegálnou migráciou, účinnejšiu návratovú politiku na základe dohôd medzi EÚ a tretími krajinami, ako aj na základe finančnej pomoci EÚ tretím krajinám.” Ďalej podporujú spájanie sa a zdieľanie nákladov v otázkach nových druhov rizík a moderných hrozieb. Navrhujú zaviesť úrad „Podpredsedu EK pre boj s hybridnými hrozbami, pretože problém má riešiť predstaviteľ EÚ so silným mandátom“. Rusko sa v danom programe priamo nespomína, no v bode „Európa pre všetkých” sa PS-Spolu stavajú za podporu územnej celistvosti a európskej integrácie štátov ako sú Ukrajina, Moldavsko a Gruzínsko, čím sa nepriamo vyhradzujú voči agresívnej zahraničnej politike Ruskej federácie.

Dátum zverejnenia analýzy: 03.06.2019
success
error