DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Maroš Šefčovič

Nestraníci

To znamená keď sa pozrieme na postoj k migrantom, na postoj k povinným kvótam. Ja som bojoval proti tomu. Pani Čaputová reprezentuje stranu, ktorá skôr volá za ústretovosť v tejto otázke.

Čaputová a Šefčovič po prvom kole prezidentských volieb - 20.03.2019
Nepravda

Je pravdou, že Progresívne Slovensko, v ktorom je Čaputová podpredsedníčkou, spomína vo svojom programe potenciálne pozitívne prínosy migrácie, avšak tvrdenie, že Šefčovič bojoval proti zavedeniu povinných kvót na prerozdeľovanie migrantov v rámci EÚ je nepravdivé, čo potvrdzuje záznam z rokovania komisárov, kedy Šefčovič nebol proti návrhom obsahujúcim aj mechanizmus kvót. Navyše, program Strany európskych socialistov pre eurovoľby 2019, ktorého spolutvorcom bol Šefčovič, podobne ako program Progresívneho Slovenska vníma aj pozitívne aspekty migrácie a počíta s riadenou migráciou. Výrok hodnotíme ako nepravdivý.   Strana Progresívne Slovensko v rámci prezentácie svojho programu predstavila „Víziu pre Slovensko“, v ktorej sa zaoberajú aj otázkou migrácie. V tomto texte (.pdf, s. 39) sa, napríklad, píše: „Táto výhoda nespočíva len v ekonomickom prínose imigrácie v kontexte negatívnej demografickej krivky, ale aj v tom, že kultúrna rozmanitosť je najlepším predpokladom pre tvorivé a inovačné ekonomické prostredie.“ Napriek tomu, že postoj tejto strany k migrácii je ústretový, povinné kvóty vo svojom programovom dokumente spomína len v súvislosti s „kontroverznými témami“ (s. 54). Prerozdeľovanie migrantov, ktorí prišli do Európy v čase migračnej krízy v roku 2015, systémom povinných kvót sa preberalo 9. septembra 2015 na stretnutí Kolégia komisárov, na ktorom bol Šefčovič ako podpredseda EK prítomný (.pdf, s. 6). Záznam z tohto stretnutia nám ponúka vyjadrenia jednotlivých komisárov aj na tému povinných kvót. Napríklad prvý podpredseda EK Timmermans považoval systém povinných kvót za správny: „He considered that the Commission had adopted the right approach as part of its European Agenda on Migration, approved in May, when it proposed a compulsory system for relocating refugees based on a distribution key among Member States.“ (str. 22). Šefčovič sa k tomuto a ani k iným podobným vyjadreniam zo strany iných komisárov podľa záznamu nevyjadril. Na záver stretnutia dodal predseda EK, že všetky návrhy boli členmi komisie jednohlasne podporené: „The PRESIDENT wound up the discussion by noting the Commission Members' unanimous support for all the proposed measures.“ (s. 31) Keďže medzi návrhmi bol aj systém prerozdeľovania migrantov povinnými kvótami, znamená to, že tento návrh mal podporu aj Maroša Šefčoviča.   Maroš Šefčovič bol aj spolutvorcom programu Strany európskych socialistov (PES) k eurovoľbám 2019. Daný program sa hlási k progresívnym migračným politikám, hovorí o riadene migrácii ("The PES is making a stand to govern migration and turn disorderly migration into orderly migration." ) a priznáva aj jej pozitívne stránky, podobne ako je tomu v programe Progresívneho Slovenska, ktoré spomína Šefčovič (.pdf, s. 37).

Dátum zverejnenia analýzy: 20.03.2019
success
error