DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

František Mikloško

...všetci migranti, ktorí dostali azyl v Belgicku, Francúzsku, Nemecku, kdekoľvek, v rámci EÚ sa môžu pohybovať úplne spokojne. Čiže môžu zaplaviť Slovensko, môžu tu podnikať, môžu sa tu usadiť, také sú pravidlá EÚ.

Čaputová a Mikloško v TA3 - 04.02.2019
Zavádzajúce

Mikloško vo výroku nesprávne spája dva odlišné pojmy: migrant a utečenec. Iba utečenci totiž dostávajú azyl. V rámci EÚ sa síce môžu pohybovať, no napríklad podnikanie je viazané na druh pobytu. Práve trvalý pobyt na Slovensku azylant inej krajiny dostať nemôže, výrok hodnotíme ako zavádzajúci. V prvom rade je potrebné ujasniť si pojmy migrant a utečenec. Utečenec „je človek, ktorý prichádza do inej krajiny z obavy o svoje zdravie a ohrozenia života, ktoré mu hrozí v jeho rodnej zemi, má automatické právo na medzinárodnú pomoc a asistenciu.” Migrant sa snaží dostať do cudzej krajiny z dôvodu zlepšenia svojej životnej situácie, vzdelania a pod. Môže sa vrátiť do svojej krajiny.” Aby mohla akákoľvek osoba užívať azyl, musí jej byť najprv uznaný štatút utečenca. Aby azylové výzvy mohli byť riešené na európskej úrovni, vytvorili členské štáty EÚ v roku 1999 Spoločný európsky azylový systém(Common European Asylum System – CEAS). Štyrmi najdôležitejšími dokumentami, ktoré upravujú azyl sú: Kvalifikačný smernica(Qualification Directive), Smernica o podmienkach prijímania(Reception Conditions Directive), Dublinské nariadenie(Dublin Regulation), Smernica o konaní o azyle(Asylum Procedures Directive). Medzi práva osoby, ktorá je držiteľom medzinárodnej ochrany, je slobodný pohyb aj mimo krajiny pobytu (azylu) (pdf., s. 11). Podnikanie osoby je v prvom rade viazané na druh pobytu, ktorý má. Ako uvádza Migračné informačné centrum IOM: „Podnikať na Slovensku  bez udeleného prechodného pobytu na účel podnikania môže cudzinec  aj vtedy, ak mu bol udelený prechodný pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie Slováka žijúceho v zahraničí, prechodný pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie osoby s dlhodobým pobytom v inom členskom štáte, a prechodný pobyt na účel výskumu a vývoja.” Čo sa týka kategórie usadenia, trvalý pobyt na území SR azylant získať nemôže, ak je v tej dobe azylantom inej krajiny a má tam trvalý pobyt (pdf., s. 8) Aby sa vedelo overiť, či jeden človek nežiada o viacero azylov existuje EURODAC, databáza EÚ pre odtlačky prstov.

Dátum zverejnenia analýzy: 05.02.2019
success
error