DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií
Vakcíny obsahujúce hliník či ortuť neškodia zdraviu

Vakcíny obsahujúce hliník či ortuť neškodia zdraviu

Timotej Kováčik 01.08.2023 novinky

Niektoré typy vakcín obsahujú malé množstvá hliníku či ortuti vo forme pomocných látok, ktoré zvyšujú ich účinnosť či uľahčujú ich výrobu. Ich množstvá sú však prísne regulované a nemajú škodlivé účinky na ľudské zdravie, ako naznačuje virálny facebookový príspevok. Ortuť sa už v povinných vakcínach na Slovensku vôbec nevyskytuje, hliník zvyšuje imunitnú reakciu organizmu proti očkovaniu a nachádza sa napríklad vo vakcínach proti záškrtu či tetanu.

Na Facebooku sa šíri príspevok, v ktorom autorka prezentuje svoj názor, že „vakcíny sú jed” a nikto by nemal mať zákonnú povinnosť „otráviť svoje dieťa hliníkom” a ortuťou, ktoré sú vo vakcínach údajne prítomné. Tvrdí tiež, že každý človek musí mať právo na sebaurčenie, fyzickú a psychickú integritu.

Príspevok je z veľkej časti osobným názorom autorky, ten však nehodnotíme a neoverujeme. Vo factchecku sa zaoberáme iba faktickými tvrdeniami, ktoré zahŕňajú údajnú prítomnosť ortuti a hliníka vo vakcínach a ich domnelú škodlivosť na ľudské zdravie.

Niektoré typy vakcín skutočne obsahujú malé množstvá látok ako hliník či ortuť. Tie sa do vakcín prídavajú ako takzvané adjuvansy – pomocné látky, ktoré zvyšujú účinnosť vakcín alebo uľahčujú ich výrobu.

Hliník, ktorý je vo vakcíne prítomný vo forme solí ako napríklad hydroxid hlinitý, zvyšuje imunitnú reakciu organizmu proti očkovaniu. Bez hliníka by účinné látky vakcíny mohli prejsť telom bez toho, aby ich spozoroval organizmus, čím by sa stratil účinok. V súčasnosti sa hliník nachádza napríklad vo vakcínach proti hepatitíde typu A aj B, záškrtu, tetanu či čiernemu kašlu. Hliník, ktorý sa dostane do tela, je veľmi rýchlo vylúčený a nespôsobuje žiadne vážne vedľajšie účinky.

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), ale aj ďalší odborníci tiež opakovane potvrdzujú, že hliník vo vakcínach nespôsobuje psychické ani fyzické poruchy. Americké Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) na svojom webe tiež poukazuje na to, že vakcíny s malým množstvom hliníka sa používajú už viac ako 70 rokov.

Ortuť sa vo vakcínach nachádza ako súčasť látky tiomersal (.pdf, str. 1). Podľa najnovšieho prehľadu vakcín od Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) sa však v súčasnosti tiomersal nepoužíva v žiadnej povinnej vakcíne (.pdf, str. 3). Pri používaní tiomersalu neboli preukázané žiadne vedľajšie účinky, okrem mierneho začervenania v mieste vpichu bez iných sprievodných javov. Nebolo preukázané, že by tiomersal vo vakcínach predstavoval akékoľvek vážne zdravotné riziko. Európska lieková agentúra (EMA) aj americká FDA považujú používanie tiomersalu v predpísaných dávkach vo vakcínach za bezpečné, postupne sa však od jeho používania upúšťa (.pdf, str. 1).

Množstvo látok, ktoré môžu vakcíny obsahovať, je prísne regulované a nesmie prekročiť predpísané normy. Pri hliníku je to 1,25 mg na dávku a pri tiomersale – teda zlúčenine ortuti –, je povolené čo najnižšie množstvo, aby sa zachoval antimikrobiálny účinok, ktorý musí byť testovaný (.pdf, str. 3). Bezpečnosť vakcín pre ľudské zdravie kontroluje EMA a na Slovensku aj ŠÚKL (.pdf).

Pre porovnanie doplňme, že hliník je najbežnejší (.pdf, str. 1) kov vyskytujúci sa v prírode, vo vode i vzduchu, nachádza sa aj v kostiach či svaloch človeka a prijímame ho aj dýchaním či vo forme potravy. Deti prijímajú hliník aj pri dojčení či v umelej dojčenskej výžive. Odhaduje sa, že bežný Európan len potravou príjme 0,2 až 1,5 mg hliníka (tj. viac ako maximálne množstvo hliníka vo vakcíne) na kilogram hmotnosti za týždeň (.pdf, str. 6).

Povinnosť očkovania

Pre kontext dodajme, že na Slovensku je zákonná povinnosť zaočkovať sa proti niektorým typom ochorení podľa vyhlášky ministerstva zdravotníctva. Pri deťoch ide napríklad o očkovanie proti záškrtu, tetanu, čiernemu kašľu, prenosnej detskej obrne, vírusovému zápalu pečene typu B, invazívnym hemofilovým nákazám, pneumokokovým invazívnym ochoreniam, osýpkam, mumpsu a ružienke. Dospelí majú povinnosť sa preočkovať každých 15 rokov proti tetanu a záškrtu.

Zmyslom povinného očkovania jednotlivcov je prispieť k ochrane verejného zdravia cez dosiahnutie kolektívnej imunity celej populácie (.pdf, str. 6). Tá sa všeobecne stanovuje na 95 % zaočkovanosť, ktorá chráni aj osoby, ktoré pre spektrum dôvodov (napr. kontraindikácie voči vakcínam) nemôžu byť očkované. Vďaka očkovaniu sa podarilo v minulosti odstrániť alebo výrazne potlačiť celý rad prenosných chorôb. Napríklad plošné očkovanie proti pravým kiahňam viedlo k odstráneniu tejto choroby na celom svete. V Československu sa ako v prvej krajine sveta tiež podarilo očkovaním eliminovať prenosnú detskú obrnu.

Očkovanie je možné odmietnuť, človek sa však týmto konaním dopúšťa priestupku a Regionálny úrad verejného zdravotníctva mu môže udeliť pokutu. Ústavný súd posudzoval súlad povinného očkovania s Ústavou SR v roku 2014 a dospel k záveru, že povinné očkovanie je v súlade s právom na súkromie a nezasahuje do základných práv a slobôd občanov (.pdf, str. 36).

Záver

Niektoré z vakcín, ktoré sú súčasťou povinného očkovania na Slovensku, teda skutočne obsahujú malé množstvo hliníka. Množstvo tohto kovu je však prísne regulované a nepresahuje hodnoty, ktoré človek bežne prijíma napríklad v potrave. Hliník, ale ani ortuť, ktorá sa najmä v minulosti vyskytovala vo vakcínach, však nespôsobujú žiadne vedľajšie účinky (okrem začervenania po vpichu) a nie sú žiadnym spôsobom nebezpečné pre ľudské telo.

Facebookový príspevok, ktorý uvádza, že vakcíny sú jed a majú otráviť deti hliníkom a ortuťou, sme označili ako čiastočne nepravdivý. Znova dodávame, že nijako nehodnotíme názorové vyjadrenia v príspevku vrátane odmietania povinného očkovania.

success
error