DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií
Vakcíny nespôsobujú choroby a deti nedostávajú povinne 27 očkovaní

Vakcíny nespôsobujú choroby a deti nedostávajú povinne 27 očkovaní

Veronika Frankovská 20.04.2024 novinky

Na Facebooku sa zdieľa príspevok, ktorý na otázku, prečo sme chorí, odpovedá dlhým zoznamom údajných povinných očkovaní na Slovensku. Neexistujú však dôkazy, že povinné očkovania na Slovensku spôsobujú choroby. Naopak, očkovania sú prísne sledované a testované, aby ich benefity prevyšovali riziká. Zdieľaný zoznam navyše obsahuje viacero nezrovnalostí a deti podstupujú povinné očkovanie v menšej miere, než uvádza príspevok. Namiesto 27 vymenovaných dávok vakcín ich musia povinne absolvovať 10.


Na Facebooku sa šíri obrázok dieťaťa, na ktoré z každej strany mieria injekcie, vakcíny a lieky. Popis príspevku začína otázkou, prečo sme chorí, po ktorej nasleduje zoznam 27 povinných očkovaní na Slovensku, z toho dve už pri narodení dieťaťa v pôrodnici. Zoznam je ukončený apelom: „Nedovoľte svojmu dieťaťu ublížiť, pretože deti sú budúcnosťou nášho národa....”

Pôvodný príspevok vznikol v marci 2023, no v apríli 2024 sa začal šíriť opäť a mal tisícky zhliadnutí. Tento obrázok s popisom zároveň šírili aj ďalšie stránky, niektoré bez úvodnej otázky (napr. tu, tu, tu alebo tu).

Očkovanie nespôsobuje choroby – predchádza im

Vďaka očkovaniu sa imunitný systém človeka naučí rozoznávať vírus alebo baktériu, vďaka čomu sa voči nej vie brániť bez toho, aby musel prekonať samotné ochorenie. Ako vysvetľuje Slovenská epidemiologická a vakcinologická spoločnosť, „cieľom očkovania je zabezpečiť tvorbu špecifických protilátok proti mikroorganizmom a zároveň navodiť imunologickú pamäť, čím sa má zabezpečiť dlhodobá, optimálne doživotná ochrana pred ochorením”. Svetová zdravotnícka organizácia zdôrazňuje, že očkovanie ročne zachráni milióny životov a je dôležitou súčasťou zdravotnej starostlivosti. S očkovaním sa napriek tomu spájajú mnohé obavy, ktoré vedecká obec pravidelne vyvracia.

Každá vakcína schválená v Európskej únii musí prejsť procesom klinického skúšania, ktoré zisťuje, či je očkovacia látka bezpečná, účinná a či jej benefity prevyšujú riziká. 

Štúdie a metaštúdie neukázali súvis medzi očkovaniami a diabetom typu 1, črevným zápalom, artritídou, astmou a alergiou, sklerózou multiplex ani febrilnými kŕčmi a syndrómom náhleho úmrtia dojčaťa. Jeden z výskumov sa venoval aj otázke, či sú deti po absolvovaní povinných očkovaní zraniteľnejšie voči iným infekciám, takýto záver však nepreukázal. Nepotvrdil sa ani vznik autoimunitného ochorenia, ktoré by bolo spôsobené adjuvantmi vo vakcínach. Adjuvanty sú prídavné látky vo vakcínach, ktoré zlepšujú imunitnú odpoveď organizmu. Ani pravidelné vyhodnocovanie bezpečnosti očkovania v Spojených štátoch amerických neukázalo vyšší výskyt chorôb u zaočkovanej populácie.

Orálna vakcína proti detskej obrne, ktorá sa na Slovensku už nepoužíva, môže v komunitách s nízkou imunizáciou spôsobovať vznik príbuznej choroby. Napriek tomu je táto vakcína súčasťou celosvetového boja proti detskej obrne a pomohla znížiť výskyt divokého vírusu z 350-tisíc prípadov v roku 1988 na 12 v roku 2023

V roku 1998 vyšla štúdia v časopise The Lancet, v ktorej autor Andrew Wakefield preukázal spojenie medzi očkovaním proti osýpkam, mumpsu a rubeole a autizmom. V roku 2010 však časopis túto štúdiu stiahol kvôli vážnym vedeckým aj etickým chybám. Štúdia sa totiž opierala o vzorku 12 detí bez kontrolnej skupiny, a tiež argumentovala zápalom čriev, ktorého príznaky sa u niektorých detí objavili ešte pred podaním vakcíny. Wakefield prišiel o zdravotnícku licenciu. Opakované metaštúdie odvtedy ukázali, že medzi očkovaniami a autizmom neexistuje žiadna spojitosť.

Povinné očkovanie na choroby, proti ktorým sa vo svete očkuje dodnes, sa na Slovensku začalo zavádzať v 40. a 50. rokoch 20. storočia. Predchádzalo mu úspešné vyhubenie pravých kiahní v Československu v roku 1924 v dôsledku povinného očkovania v Rakúsko-Uhorsku od roku 1836. Podľa dát OSN klesla na Slovensku od roku 1951 úmrtnosť detí do 5 rokov z 117 úmrtí na 1000 narodených detí na 6 v roku 2022. K zniženiu úmrtnosti detí prispelo viac faktorov, ako zlepšenie životnej úrovne, hygieny a zdravotnej starostlivosti. 

Napriek nárastu civilizačných ochorení došlo podľa dát Svetovej banky k predĺženiu priemerneho veku dožitia na Slovensku od roku 1960 do roku 2019 zo 70 na 78 rokov. 

Povinné očkovania na Slovensku

Sporný príspevok vymenováva 27 očkovaní, ktoré sú pre deti na Slovensku údajne povinné. V skutočnosti sú však viaceré z týchto očkovaní spojené do kombinovaných vakcín, nemá preto zmysel počítať ich ako samostatne podané dávky. Navyše, niektoré z vymenovaných očkovaní sú len dobrovoľné a pri iných autori príspevku vymenovajú viac dávok, než sa v skutočnosti aplikuje. 

Na Slovensku sa momentálne povinne očkuje proti záškrtu, tetanu, čiernemu kašľu, detskej obrne, hepatitíde typu B, hemofilovým nákazám, pneumokokovým infekciám, osýpkam, mumpsu a rubeole.

Šesť z týchto očkovaní je spojených v jednej vakcíne, ktorá sa nazýva hexavakcína  (záškrt, tetanus, čierny kašeľ, detská obrna, hepatitída typu B a hemofilové nákazy). Napriek tomu, že hexavakcína učí imunitný systém odpovedať na viacero chorôb naraz, nezaťažuje telo neprimerane. Vďaka vedeckému pokroku dnešná hexavakcína obsahuje maximálne 10 antigénov, zatiaľčo vakcína DTP proti záškrtu, tetanu a čiernemu kašľu vyvinutá v 40. rokoch obsahovala viac ako 3-tisíc antigénov (.pdf, s. 14). Pre porovnanie, počas infekcie horných dýchacích ciest sa dieťa stretne s približne 4 až 10 antigénmi. Vďaka kombinovanej vakcíne sa navyše obmedzia vedľajšie účinky, ako je bolesť pri vpichu alebo horúčka, keďže podanie injekcie sa neopakuje šesťkrát. 

Očkovanie hexavakcínou a vakcínou proti pneumokokovým infekciám sa aplikuje v schéme troch dávok v 3., 5. a 11. mesiaci života. Tieto očkovania sa často podávajú počas jednej návštevy lekára, hoci ide o dve samostatné očkovacie látky. Preočkovanie proti záškrtu, tetanu a čiernemu kašľu vakcínou kombinovanou aj s očkovaním proti detskej obrne je povinné v 6. a v 13. roku života dieťaťa.

Povinná vakcína proti osýpkam, mumpsu a rubeole (MMR) sa podáva v 15. až 18. mesiaci. Druhá dávka sa donedávna očkovala v 11. roku, v roku 2018 sa očkovací kalendár na Slovensku zmenil a druhá dávka sa už odporúča skôr, a to počas 6. roku života. Nie je pravdou, že MMR vakcína sa podáva v troch dávkach, ako uvádza sporný príspevok. 

Očkovanie proti tuberkulóze BCG vakcínou skončilo v roku 2012, keďže výskyt tuberkulózy na Slovensku klesol pod 10 prípadov na 100-tisíc obyvateľov. Dnes deti v pôrodnici nedostávajú žiadne očkovania, ako nesprávne uvádza príspevok.

Očkovanie proti rotavírusom na Slovensku nie je povinné, len odporúčané.

Z pôvodného zoznamu údajných 27 povinných očkovaní tak zostáva 19, avšak namiesto štyroch vakcín vymenovaných v príspevku (DTP - záškrt, tetanus, čierny kašeľ, hemofilné nákazy, hepatitída typu B, detská obrna) deti dostávajú jedno očkovanie hexavakcínou. Spolu tak povinne absolvujú 10 očkovaní. 

Dospelí by sa mali preočkovať proti tetanu a záškrtu po dosiahnutí 30 roku života a následne každých 15 rokov. 

Záver

Neexistujú vedecké dôkazy, podľa ktorých by vakcíny spôsobovali choroby alebo prispievali k celkovej chorobnosti populácie. Naopak, očkovanie zabránilo a zabraňuje výskytu mnohých vážnych infekčných chorôb. Príspevok, ktorý spája vakcíny so vznikom chorôb, zároveň nesprávne vymenováva povinné očkovania, ktoré na Slovensku momentálne platia. V spolupráci so spoločnosťou Meta sme ho preto označili ako nepravdivý.


Zdroj ilustračného obrázku: National Institute of Allergy and Infectious Diseases 

success
error