DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií
Ukrajinský premiér ocenil pomoc Slovenska, jeho vylúčenie z NATO nepožadoval

Ukrajinský premiér ocenil pomoc Slovenska, jeho vylúčenie z NATO nepožadoval

Veronika Jursová Prachárová 05.02.2024 novinky

Na Facebooku sa šíri príspevok, podľa ktorého ukrajinský premiér Denys Šmyhal povedal, že chce vylúčiť Slovensko a Maďarsko z NATO. Toto vyjadrenie je ale vymyslené, Šmyhal nič také neuviedol. Falošná citácia sa po prvý raz objavila na ruských telegramových kanáloch a žiadnym spôsobom nekorešponduje so skutočnými Šmyhalovými vyjadreniami.

Príspevok zverejnený na facebookovej stránke Bádateľ hovorí, že ukrajinský premiér chce vylúčiť Slovensko a Maďarsko z NATO. Ďalej Badatel dodáva “V princípe súhlas, ale za drzosť by mal Fico zrušiť stretnutie s ním!” Vzhľadom na zmienku o drzosti sa zjavne odkazuje na údajne Šmyhalove vyjadrenie, nielen na jeho súkromné prianie.

Zdrojom je vymyslený výrok

Príspevok zrejme vychádza z údajného výroku ukrajinského premiéra Denisa Šmyhala, ktorý sa šíril na ruskom telegrame, odkiaľ to následne prevzali aj slovenské kanály. Šmyhal mal medziiným hovoriť o tom, že sa Slovensko a Maďarsko, na rozdiel od Ukrajiny, neosvedčili. “Vlády Slovenska a Maďarska dnes nedokážu držať krok s civilizovaným svetom. A náš návrh bude vypočutý – vylúčiť tieto krajiny z dialógu až NATO,” povedal podla ruských anonymých zdrojov Šmyhal.

Uvedené Šmyhalovo vyjadrenie je zjavne vymyslené. Výrok nie je dohľadateľný na webovej stránke ukrajinskej vlády, Šmyhalových profiloch na sociálnych sieťach, či v ukrajinských, slovenských alebo iných dôveryhodných médiách. V minulosti sa Šmyhal vyjadroval o Slovensku s vďakou a opakovane ho nazýval “partnerom”. Po stretnutí so slovenským premiérom Ficom zverejnil na sociálnej sieti X dňa 24. januára 2023 (pozn. niekoľko dní po šírení overovaného príspevku), že krajiny budú rozvíjať “nový pragmatizmus” vo svojich vzťahoch.

Doplňme, že portál Badatel.net, ktorý správu o údajnom Šmyhalovom výroku priniesol, pravidelne zverejňuje nepravdivé či zavádzajúce články. Podľa portálu konšpirátori.sk sa Badatel.net venuje rôznym článkom odkazujúcim na zázračné liečby a moderné šarlatánstvo. V nedávnej dobe portál na svojom facebooku zverejnil napríklad aj vymyslené závery štúdie o nosení rúšok, nepodložené konšpirácie o zámeroch Svetového ekonomického fóra či nepravdivé príspevky o majetkových pomeroch novinárky Tódovej.

Výrok sa objavil napríklad v článku na portáli Armádny magazín z 24. januára 2023. Podľa stránky Konšpirátori.sk ide o portál, ktorý pomedzi správy zo sveta vojenstva ponúka webstránka silnú dávku politickej propagandy. Obsahuje pritom klamlivé, dezinformačné správy a lživú propagandu, čiže tvrdenia, ktoré sú v rozpore s faktami, napríklad fotografie a videá použité v inom, zavádzajúcom kontexte a vymyslené alebo závažne prekrútené udalosti.

V Severoatlantickej zmluve nie je mechanizmus na vylúčenie člena

Ukrajinský premiér Šmyhal teda o vylúčení Slovenska a Maďarska z NATO nehovoril, každopádne by ale taký návrh bol len ťažko presaditeľný, a to nielen kvoli tomu, že Ukrajina nie je členským štátom Aliancie. Portál Just Security so sídlom v Reissovom centre pre právo a bezpečnosť na New York University School of Law upozorňuje, že hoci zakladajúce listiny mnohých medzinárodných organizácií (napr. Charta OSN - články 5 a 6, Štatút Rady Európy - článok 8, Zmluva o Európskej únii - článok 7) umožňujú za určitých okolností pozastavenie práv členského štátu a dokonca aj ukončenie jeho členstva, Severoatlantická zmluva ako zakládajúca listina NATO medzi ne nepatrí. Inými slovami, žiadne ustanovenie zmluvy nehovorí o vylúčení spojenca.

V rámci NATO existuje iba mechanizmus na to, aby sa krajina mohla sama stiahnuť. Najbližšie bolo k tomu v 1966, kedy sa Francúzsko rozhodlo stiahnuť zo spoločných vojenských veliacich štruktúr.

Napriek chýbajúcej explicitnej úprave sa téma vylúčenia spojenca riešila v médiách najmä v súvislosti s Tureckom v roku 2019, kedy uskutočnilo vojenskú operáciu proti Kurdom v Sýrii. Vylúčenie členského štátu z NATO vtedy bolo podľa Just Security čisto teoreticky možné, ale len v úplne výnimočných prípadoch: ”Absencia mechanizmu pozastavenia a vylúčenia v Severoatlantickej zmluve celkovo nebráni Severoatlantickej rade pozastaviť alebo ukončiť členstvo spojenca, o ktorom sa zistilo, že závažným spôsobom porušuje zmluvu”. Tu je však treba pripomenúť, že možnosť iniciovať vylúčenie majú len členské štáty, zatiaľčo Ukrajina nie je členom NATO.

Dialóg s Ukrajinou NATO vedie už od roku 1991. V roku 2023 vznikla na samite vo Vilniuse Rada Ukrajina-NATO ako súčasť snahy o jej priblíženie k aliancii. Ide o spoločný orgán, v ktorom sú spojenci a Ukrajina rovnocenní účastníci s cieľom podporiť politický dialóg, angažovanosť, spoluprácu a ašpirácie Ukrajiny na členstvo v NATO. Slúži aj ako krízový konzultačný mechanizmus medzi NATO a Ukrajinou.

Záver

Ukrajinský premiér Denis Šmyhal sa nikde nevyjadril v tom zmysle, že by chcel nechať vylúčiť Slovensko a Maďarsko zo Severoatlantíckej aliancie. Táto falošná citácia sa po prvý raz objavila na ruských telegramových kanáloch a žiadným spôsobom nezodpovedá skutočným Šmyhalovým vyjadreniam. Vylúčenie členské štátu z Aliancie je navyše bezprecedentný krok, ku ktorému v histórii nikdy nedošlo. V Severoatlantickej zmluve ani nie je stanovený mechanizmus na vylúčenie spojenca. Príspevok sme preto v spolupráci s Facebookom označili ako nepravdivý. 

 

success
error