DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií
Šváby sa nemôžu pridávať do potravín, EÚ povolila využívanie len konkrétnych druhov hmyzu, pričom musia byť zrozumiteľne označené

Šváby sa nemôžu pridávať do potravín, EÚ povolila využívanie len konkrétnych druhov hmyzu, pričom musia byť zrozumiteľne označené

Veronika Jursová Prachárová 01.11.2023 novinky

V krajinách EÚ je schválená konzumácia určitých špecifických druhov hmyzu, nie však švábov. Povolené druhy museli prejsť testovaním dokazujúcim ich zdravotnú nezávadnosť. Každý výrobok, ktorý ich obsahuje, to musí jasne uvádzať na obale spolu s ich alergénnou povahou. Chitín aj aditíva E120 a E904 sú v EÚ povolené a považujú sa bezpečné. 
 
Na sociálnych sieťach sa šíri príspevok, podľa ktorého výrobcovia môžu pridávať hmyz do výrobkov, vrátane švábov, a stačí ho označiť latinským názvom hmyzu. Upozorňuje aj na chitín, ktorý údajne poškodzuje vnútorné orgány a spôsobuje atopickú dermatitídu, rakovinu či lupus. Rovnako status varuje pred ingredienciami E120 a E904. 

Je pravdou, že v krajinách EÚ je schválená konzumácia niektorých konkrétnych druhov hmyzu. Stali sa tzv. novou potravinou. Ide o potraviny, ktoré ľudia v EÚ vo významnej miere nekonzumovali pred 15. májom 1997, kedy vstúpilo do platnosti prvé nariadenie o nových potravinách. Toto nariadenie vyžaduje povolenie pred uvedením nového potravinového výrobku na trh EÚ. Zároveň musia prejsť schválením Európskym úradom pre bezpečnosť potravín (EFSA), ktorý overí, či nová potravina nepredstavuje bezpečnostné riziko pre ľudské zdravie. Schválené nové potraviny v podobe hmyzu boli vyhodnotené ako bezpečné.

Pri zavádzaní každej novej potraviny, vrátane hmyzu, je presne stanovené, akým spôsobom majú byť tieto výrobky označené. Napríklad 3. januára 2023 sa povolilo umiestnenie čiastočne odtučneného prášku zo svrčka domového (Acheta domesticus) na trh EÚ. Vo vykonávacom nariadení (.pdf) Komisie (EÚ) 2023/5 sa v prvej tabuľke prílohy uvádza, ako by sa mala táto nová potravina označovať na etiketách. V prípade svrčkov je stanovené: „Názov novej potraviny na označení potravín, ktoré ju obsahujú, je „čiastočne odtučnený prášok zo svrčka domového Acheta domesticus.“ Nie je teda pravdou, že hmyz bude na obaloch uvádzaný len pod latinskými názvami.

V súčasnosti sú v EÚ povolené nasledovné produkty z hmyzu: sušené larvy, mrazené, sušené a práškové formy lariev Tenebrio molitor (múčiar obyčajný), mrazené, sušené a práškové formy druhu Locusta migratoria (koník sťahovavý), sušené a práškové formy druhu Acheta domesticus (svrček domový), mrazené, pastové, sušené a práškové formy larvy Alphitobius diaperinus (potemník stajňový). Medzi povolené druhy hmyzu teda nepatria šváby. Príspevok tiež spomína byvolie červy, čo je názov, ktorý sa niekedy používa pre larvy potemníka stajňového (pravdepodobne ako neoficiálny preklad z anglického výrazu buffalo worm). Nesprávne však uvádza ich latinský názov.

Chitín sa považuje za bezpečný

Príspevok nepravdivo uvádza aj, že chitín spôsobuje ochorenia, ako je atopická dermatitída, rakovina alebo lupus. V skutočnosti je chitín bežný typ vlákniny, ktorý sa nachádza v hubách a exoskeletoch hmyzu a kôrovcov (.pdf, s. 33). Pre ľudí je tato vláknina ťažšie stráviteľná (podobne ako napríklad vláknina v mnohých iných potravinách) a podľa niektorých štúdií tak má pozitívny vplyv na ľudské trávenie. 

U niektorých ľudí môže chitín spôsobiť alergické reakcie (.pdf, str. 33). Ako ale uviedol EFSA v roku 2010 (.pdf, str. 15), dostupné údaje neukazujú, že by bol chitín nebezpečný. Americká agentúra na ochranu životného prostredia explicitne uvádza (.pdf), že vzhľadom na nedostatočnú toxicitu neočakávajú, že by chitín mohol uškodiť ľuďom, domácim zvieratám, voľne žijúcim zvieratám alebo životnému prostrediu, pokial sa postupuje podľa etikety.

Aditíva E120 a E904

V statuse sa spomína aj aditívum E120, čiže prírodné červené farbivo obsahujúce kyselinu karmínovú a karmíny (.pdf, str. 10–11). Tie sa vyrábajú technologickým procesom, na ktorého začiatku stojí tzv. košenila (.pdf, str. 2, 11–12) z vysušených tiel samičiek hmyzu Dactylopius coccus (červca nopálového). 

V EÚ je používanie aditíva E120 povolené len pre vybrané kategórie potravín a v obmedzenom množstve (.pdf, str. 14–18). V posledných rokoch EÚ sprísnila aj predpisy týkajúce sa zloženia prídavnej látky E120 a znížila limity povoleného obsahu niektorých zvyškových nečistôt, ako je olovo alebo ortuť (.pdf, str. 15–16; .pdf, str. 10–11).

Je pravda, že E120 môže obsahovať bielkovinový materiál z pôvodného hmyzu (.pdf, str. 10). Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) už skôr upozornil, že u niektorých ľudí boli v tejto súvislosti zaznamenané alergické reakcie (.pdf, str. 38). Zároveň však EFSA v roku 2015 uviedol, že dostupné štúdie neukazujú, že by bolo potrebné sprísniť hranicu tzv. prijateľného denného príjmu E120 (.pdf, str. 41–42). Pokiaľ teda výrobky neprekračujú stanovené limity, považujú sa za bezpečné.

Ďalšie uvádzané aditívum E904 alebo inak šelak je polyesterová živica, získavaná výlučkom hmyzu druhu Laccifer (Tachardia) lacca (.pdf, str. 240–241). Považuje sa za bezpečnú zložku, ale u citlivých ľudí môže vyvolať alergickú reakciu, napr. vo forme podráždenia pokožky. V EÚ je toto aditívum povolené len pre vybrané kategórie potravín. Môže sa používať iba ako povlaková látka (napr. na neolúpané uvarené vajíčka, kávové zrná, čokoládové výrobky atp.) alebo na povrchové ošetrenie ovocia či orechov. 

Tieto dve prídavné látky zároveň nijako nesúvisia s nedávnym schválením viacerých druhov hmyzu ako novej potraviny. 

Záver 

EÚ síce povolila pridávanie konkrétnych druhov hmyzu do potravín, musia však byť riadne označené v jazyku spotrebiteľa a nepatria medzi ne šváby. Chitín, ktorý podľa facebokového príspevku údajne spôsobuje atopickú dermatitídu, rakovinu a lupus, je podľa vyjadrenia EFSA či Americkej agentúry na ochranu životného prostredia bezpečný. Bezpečné sú v obmedzenom množstve aj aditíva E120 a E904, ktoré príspevok spomína. V rámci našej spolupráce so sieťou Facebook sme preto príspevok označili ako čiastočne nepravdivý.

success
error