Stáž v Demagog.SK

Hľadáme nových ľudí do tímu na povolebné overovanie!

Náplň stáže:
Sledovanie a analýza politických výrokov, vyhľadávanie relevantných podkladov k aktuálnym politickým témam. Spolupráca v tíme (online) s ostatnými stážistami a expertmi Demagog.SK.

Koho hľadáme:
Študentov a študentky humanitných a sociálnych odborov (politológia, verejná správa, žurnalistika, európske štúdiá, a iné), všetkých so záujmom o politiku.

Čo očakávame:
Záujem o verejné dianie, všeobecný politický prehľad a chuť prispieť ku kvalitnejšej politickej kultúre. Schopnosť pracovať v tíme (online) a znalosť anglického jazyka.

Čo ponúkame:
Spoluprácu pri posilňovaní občianskych aktivít – váš diel ku kontrole pravdivosti výstupov politikov. Kvalitnú spätnú väzbu, získanie skúseností s prácou v tíme (online) ako aj s vyhľadávaním a spracovávaním informácii. 

Praktické info:
Dĺžka základnej stáže je 12 týždňov. Spolupráca prebieha online, časovo 10-15 hodín týždenne. V prípade obojstrannej spokojnosti sa môžeme dohodnúť na dlhšej spolupráci. Stáž je neplatená a dobrovoľná.

Dátum nástupu:
Pondelok, 31. august 2020

Ak vás stáž pre Demagog.SK zaujala, napíšte nám v troch vetách „prečo” a pošlite nám životopis na demagog@institutsgi.sk do pondelka, 24. augusta 2020.