DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií
Slovensko má šiestu najlacnejšiu elektrinu v EÚ

Slovensko má šiestu najlacnejšiu elektrinu v EÚ

Kamila Kvasnicová 29.08.2023 novinky

Podľa údajov Eurostatu mali slovenské domácnosti v druhej polovici roka 2022 šiestu najlacnejšiu elektrinu spomedzi krajín EÚ. Ak k čistej cene elektriny prirátame dane a ďalšie poplatky, slovenská elektrina je siedma najlacnejšia.

Údaje sa týkajú domácností so spotrebou 2 500 až 4 999 kWh ročne mesačne. Dáta k prvej polovici roka 2023 Eurostat ešte k dispozícií nemá.

Dáta mu poskytujú národné štatistické úrady alebo ministerstvá a odrážajú ceny na národnej úrovni, ktoré platili koncoví spotrebitelia.

Podľa indexu cien HEPI má Slovensko k júlu 2023 siedmu najlacnejšiu elektrinu v Európskej únii. Menej ako slovenské domácnosti platia za elektrinu domácnosti v Slovinsku, Maďarsku, Chorvátsku, Rumunsku, Bulharsku a na Malte.

HEPI túto sumu vypočítal na základe cenových ponúk v hlavných mestách jednotlivých krajín. Takáto štatistika podľa indexu odráža, akú ponuku by dostal obyvateľ hlavného mesta keby sa rozhodol zmeniť dodávateľa elektriny k prvému dňu daného mesiaca.

success
error