DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií
Rumunský konvoj bojových vozidiel sa v máji 2023 vracal z cvičenia v Poľsku, nesmeroval do Odesy

Rumunský konvoj bojových vozidiel sa v máji 2023 vracal z cvičenia v Poľsku, nesmeroval do Odesy

Tatiana Bendíková 06.05.2024 novinky

Príspevok na Facebooku naznačuje, že sa zachytené bojové vozidlá presúvajú do konfliktu na Ukrajine. V skutočnosti však ide o rumunské bojové transportéry Piranha 5, ktoré sa vracali z poľského vojenského cvičenia Anakonda 23. Keďže sa cvičenie konalo v apríli a máji 2023, aj samotné video bolo zhotovené približne rok pred uverejnením tohto príspevku na Facebooku. 

Video na Facebooku publikované 30. apríla 2024 zobrazuje kolónu vojenských vozidiel s popisom „Rumunsko smer Odesa pred hranicami“. Naznačuje tým, že sa konvoj bojových vozidiel presúva na front na Ukrajiu. Priamo vo videu pridal autor nápisy Romania a Slava Heroiam, ktoré navodzujú dojem, že Rumunsko poskytlo svoje bojové vozidlá Ukrajine. 

Rumunsko na poľskom cvičení Anakonda 23

Na šírenom videu je v skutočnosti zachytený konvoj rumunských bojových transportérov Piranha 5, ktoré sa v roku 2023 presúvali z vojenského cvičenia Anakonda 23 (AN-23) v Poľsku. 

Vojenské cvičenie AN-23 sa konalo od 17. apríla do 16. mája 2023 vo východnej a severnej časti Poľska. AN-23 bol už deviaty ročník najväčšieho národného cvičenia poľských ozbrojených síl s aktívnou účasťou spojeneckých a partnerských vojsk NATO. AN-23 je úzko koordinovaná s americkým cvičením Defender 23 a švédským cvičením Aurora 23 v rámci iniciatívy prepojiť cvičenia pozdĺž východného krídla NATO pod názvom „Cvičenie Trifecta“. Príprava AN-23 započala už v roku 2021. 

Na cvičení AN-23 a na koordinovaných cvičeniach Defender 23 a Aurora 23 sa zúčastnili ozbrojené sily zo Spojených štátov amerických, Rumunska, Slovinska, Švédska, Francúzska, Litvy, Lotyšska, Estónska a Turecka. 

Rumunské ozbrojené sily na toto cvičenie vyslali 400 vojakov a približne 60 technických prostriedkov 151. pešieho práporu „Războieni“ a 26. pešieho práporu „Neagoe Basarab“ (.pdf, s. 4). 

Cvičenia sa zúčastnili aj bojové transportéry Piranha 5 a práve ich návrať z cvičenia zachytáva video. Bojové transportéry v sprievode polície prechádzali križovatkou ulíc Bulevardul Liviu Rebranu a Calea Martirilor 1989 v meste Temešvár na západe Rumunska. Temešvár je mesto blízko maďarsko-rumunskej a srbsko-rumunskej hranice, zatiaľčo Odesa, a ukrajinsko-rumunská hranica sú na východe Rumunska.

 


Zdroj: Google maps (September 2023)

O ukončení cvičenia 17. mája 2023 informovalo na Facebooku aj rumunské Ministerstvo národnej obrany. „Cvičenie „Anakonda 23“ sa skončilo. Vojenské sily a vybavenie budú rozmiestnené v Rumunsku. Blahoželáme „Čiernym vlkom“ za spôsob, akým reprezentovali rumunskú armádu na najväčšom tohtoročnom cvičení v Poľsku!,“ uvádza sa v príspevku. Ministerstvo tiež zverejnilo fotografie bojových transportérov Piranha 5 počas vojenského cvičenia AN-23. Rovnaké vozidlá prechádzali ulicami Temešváru na videu.


Zdroj: Ministerstvo národnej obrany Rumunska

Cvičenie Anakonda

Cvičenie Anakonda je jedno z najvýznamnejších cvičení vo východnej časti Európy. Organizuje ho poľské Operačné veliteľstvo zložiek ozbrojených síl v trojročnom cykle (od roku 2018), je vopred plánované, má obranný charakter a nie je namierené proti žiadnej krajine. Scenár cvičenia vychádza z fiktívneho geopolitického rozdelenia a polohy krajín a je pripravený tak, aby sa čo najviac podobal potenciálne skutočnej situácii. Od roku 2006 sa rozšírilo z čisto národného cvičenia na cvičenie s aktívnou účasťou členských a partnerských štátov NATO.

Reflektuje na dynamiku súčasných hrozieb a strategických a operačných výziev pozdĺž východného krídla NATO, vrátane regiónu Baltského mora. Cieľom cvičenia je integrácia spojeneckých a partnerských krajín s cieľom preveriť úroveň interoperability a schopnosť jednotlivých druhov ozbrojených síl spolupracovať pri reakcii na reálne hrozby v pobaltskom regióne. Ide o cvičenie vychádzajúce zo simulovanej aktivácie síl podľa článku 5. Washingtonskej zmluvy. 

AN-23 pozostávala zo štyroch častí: edukačné cvičenie s vojnovou hrou na strategickej a operačnej úrovni (Table Top Exercise - TTX); spoločné cvičenie s jednotkami (Joint LIVEX); veliteľsko-štábne cvičenie s podporou počítača (Command Post Exercise/Computer-Assisted Exercise - CPX/CAX) a experimentálne cvičenie (Field Experimentation Exercise - FEX). 

Do aktívnej časti (Joint LIVEX) cvičenia sa od 17. apríla do 16. mája 2023 zapojilo vyše 12 000 poľských vojakov a niekoľko stoviek z NATO a partnerských krajín. Výcvik v rámci aktívnej časti sa uskutočnil na cvičiskách Drawsko (DPTA), Orzysz (BPTA), Ustka (CPSP) a Nowa Dęba (NDTA), ako aj na cvičiskách vo Švédsku, Litve, Lotyšsku a Estónsku. Za prípravu AN-23 zodpovedalo Operačné veliteľstvo zložiek ozbrojených síl Generála Bronisława Kwiatkowskeho.

Záver

Bojové vozidlá na videu sa nepresúvali do Odesy na Ukrajine. Video zachytáva presun rumunských bojových transportérov Piranha 5 cez mesto Temešvár na západe Rumunska. Bojové transportéry sa v máji 2023 vracali z významného vojenského cvičenia Anakonda 23, ktoré sa konalo v Poľsku. Na cvičení sa zúčastnili členské a partnerské štáty NATO, vrátane Rumunska, s cieľom výcviku koordinovanej vojenskej reakcie pri prípadnej aktivácii článku 5. Washingtonskej zmluvy. Video preto v rámci našej spolupráce so spoločnosťou Meta označujeme ako nepravdivé.

 

Zdroj obrázku: NATOCC BY-NC-ND 2.0

success
error