DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Mgr. Peter Pollák PhD.

OĽaNO
5 0 0 3
Oblasť
 • Európska únia
 • Ekonomika
 • Korupcia a klientelizmus
 • Zahraničná politika
 • Vzťahy s Maďarskom
 • Sociálna politika
 • Národnostné a etnické otázky
 • Kultúra a médiá
 • Životné prostredie
 • Doprava
 • Školstvo
 • Poľnohospodárstvo
 • Reformy inštitúcií
 • Vnútrostranícka politika
 • Zdravotníctvo
 • Koaličné vzťahy
 • Život politických strán
 • Iné
 • Legislatívny proces a hlasovania
 • Hodnoty
 • Obrana, bezpečnosť, polícia
 • Iná legislatíva
 • Ústava
 • Spravodlivosť a súdnictvo
 • Vražda Jána Kuciaka
 • Regionálna problematika
 • Vojna na Ukrajine
 • Národná otázka
 • korona
 • korona-ekonomika
 • kauzy
 • interrupcie
 • voľba GenPro
 • očkovanie
 • reforma súdnictva
 • eurofondy
 • Energetická kríza 2022
 • LGBTI+
 • Migrácia
 • Energetická kríza
 • Atentát na Roberta Fica
Hodnoty
 • Pravda
 • Nepravda
 • Zavádzajúce
 • Neoveriteľné
Zrušiť všetko

Peter Pollák

OĽaNO

Len aby sme vedeli o čom teda rozprávame, je tu 12 miliónov eur, ktoré sú k dispozícii na to, aby sme vybudovali komunitné centrá.

Stav slovenského súdnictva, rómska problematika - 18.11.2012
Neoveriteľné

Je pravdou, že ministerstvo práce pripravilo Národný projekt štandardizácie služieb a rozširovania siete komunitných centier pre marginalizované rómske komunity cez Fond sociálneho rozvoja.Výzva je ešte z minulého roku. Projekt počíta s vytvorením 60 až 80 komunitných centier s nastavenými štandardi...

Peter Pollák

OĽaNO

No za seba ja chcem povedať to a vyzdvihujem práve tých 30 opatrení, ktorá SaS má, lebo aj tam sa nachádza povinná predškolská výchova od 3 rokov.

Stav slovenského súdnictva, rómska problematika - 18.11.2012
Pravda

Výrok je pravdivý, pretože strana Sloboda a Solidarita predstavila 30 opatrení na riešenie rómskej problematiky pod názvom Práca dospelým, vzdelanie deťom, pričom jedno z opatrení (siedme v poradí) sa týka zavedenia povinnej predškolskej výchovy pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia vo veku...

Peter Pollák

OĽaNO

Dnes nemáme vstupné informácie, koľko teda Rómov napríklad je v špeciálnych školách, koľko Rómov je nezamestnaných, toto všetko, tieto informácie my nemáme.

Stav slovenského súdnictva, rómska problematika - 18.11.2012
Pravda

Výrok hodnotíme ako pravdivý, pretože v oblasti rómskej problematiky chýbajú (Sme, 9. október 2012) presné údaje, pracuje sa skôr s odhadmi. Ministerstvo vnútra uviedlo, že štatistiky na základe etnicity nevypracovávajú. Výskumy na Slovensku vykonáva najmä OSN a Svetová banka, z ich dát následne čer...

Peter Pollák

OĽaNO

Európska komisia nás neustále upozorňuje na riešenie tejto problematiky, Európska komisia nám ponúka finančné prostriedky na to, aby sme túto problematiku dostali oveľa ďalej. Viete, my sme doteraz ani tú pomoc od Európskej komisie nevyužili dostatočne

Stav slovenského súdnictva, rómska problematika - 18.11.2012
Pravda

Je pravda, že Európska komisia upozorňuje na riešenie rómskej problematiky, venuje sa tejto téme prostredníctvom rôznych politík a projektov. Podľa aktuálnej správy (.pdf.s 9-14) nám Európska komisia odporúča zaoberať sa s rómskou problematikou z hľadiska zdravia, vzdelania a sociálnej inklúzie.&nb...

Peter Pollák

OĽaNO

Máme dobré príklady zo Slovenska. Sú obce, mestá, ktoré to vyriešili (problém z neprispôsbivými občanmi, pozn.)a my si zoberieme príklad práve od tých miest a obcí, kde to poriešili a toto je tou súčasťou reformy.

Rómska otázka - 21.10.2012
Pravda

Tvrdenie P. Polláka je pravda. Za pozitívny príklad zo Slovenska môžeme považovať obec Spišskom Hrnove.Ako uvádza dokument Úradu pre splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity obecný podnik vznikol ako konkrétne reakcia samosprávy na riešenie nezamestnanosti v obci. Ich pozitívne výsledky by ma...

Peter Pollák

OĽaNO

Od toho momentu teda, čo sme odprezentovali časť tej reformy, som chodil po osadách dosť dlho. Obišiel som niekoľko rómskych lídrov, aj rómskych starostov, rómskych poslancov a nikto nemal námietky.

Rómska otázka - 21.10.2012
Neoveriteľné

Skutočnosť či P. Pollák odprezentoval časť reformy rómskym lídrom, rómskym starostom a rómskym poslancom a to, že nemali voči reforme námietky sa nám nepodarilo overiť. Výrok preto hodnotíme ako neoveriteľný....

Peter Pollák

OĽaNO

Dnes nemáme vymožiteľnosť priestupkov, žiadnu ak nie sú dnes vymožiteľné priestupky pre ľudí, ktorí sú sociálne odkázaní, tak toto reforma (pripravovaná reforma, pozn.) zabezpečí.

Rómska otázka - 21.10.2012
Pravda

Výrok Petra Polláka hodnotíme ako pravdivý, keďže dávka v hmotnej núdzi nepodlieha exekúcii. Tento problém chce vyriešiť Peter Pollák s Robertom Kaliňákom prostredníctvom navrhovaných 10 opatrení. Zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a dopl...

Peter Pollák

OĽaNO

Čo sa týka pána Dobrovodského, ja som s tou kauzou v podstate zoznamujem a na budúci týždeň podnikneme nejaké stretnutie aj priamo v Malackách.

Rómska otázka - 21.10.2012
Neoveriteľné

Nie sú nám dostupné informácie o plánovanom stretnutí Petra Polláka s Oskarom Dobrovodským....

success
error