DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií
Logo UTZ nie je náhradou za logo Rainforest Alliance, je to naopak. Obe označenia sú potvrdením udržateľnosti

Logo UTZ nie je náhradou za logo Rainforest Alliance, je to naopak. Obe označenia sú potvrdením udržateľnosti

Veronika Jursová Prachárová 27.03.2024 novinky

Na sociálnych sieťach sa šíri príspevok, podľa ktorého bol symbol certifikátu Rainforest Alliance, teda žaba v kruhu, nahradený logom UTZ – certified. Hoci obe organizácie v roku 2018 spojili svoje sily, v skutočnosti sa po roku 2020 prestáva postupne používať logo UTZ a je nahrádzané logom Rainforest Alliance – zelenej žaby v kruhu. Tento symbol znamená, že produkt bol vyrobený udržateľne a s ohľadom na životné prostredie a ľudské práva. 

Na Facebooku možno naraziť na príspevok tvrdiaci, že symbol certifikátu Rainforest Alliance, teda žaba v kruhu na obaloch výrobkov, je postupne nahrádzaný „novým Logom – UTZ – certified”. V texte sa ďalej uvádza, že nám nikto „samozrejme nepovie, že UTZ-certified a Rainforest Alliance Žaba sa zlúčili do jednej spoločnosti!!!” Príspevok pritom zjavne nadväzuje na šírené hoaxy o nebezpečnosti potravín označených logom žaby.

Spolupráca pri presadzovaní udržateľného poľnohospodárstva

Organizácia UTZ skutočne spojila sily s neziskovkou Rainforest Alliance s cieľom bojovať za udržateľné poľnohospodárstvo. Udialo sa tak však už v roku 2018, informácie o spojení sa dajú nájsť na slovenských  weboch aj v zahraničí (napríklad  tu, tu a tu). So spustením certifikačného programu Rainforest Alliance 2020 v júli 2020 a zavedením nového symbolu Rainforest Alliance s podobou žaby v septembri 2020 sa certifikačný program UTZ a jeho zodpovedajúce označenie začalo postupne rušiť.

Rainforest Alliance certifikovala pred zlúčením s UTZ za 30 rokov ako trvalo udržateľných viac ako 40 miliónov hektárov pôdy. UTZ združovala v rámci svojich poľnohospodárskych programov viac ako 850-tisíc farmárov, ktorí pestovali plodiny s certifikátom UTZ na 1,1 milióna hektároch pôdy.

Certifikácia UTZ 

UTZ, predtým nazývaný UTZ Certified, bol program a označenie pre trvalo udržateľné poľnohospodárstvo. Na to, aby mohli byť produkty označené logom UTZ, sa požadovalo dodržiavanie prísnych požiadaviek, ktoré boli kontrolované nezávislými certifikačnými orgánmi. Tieto požiadavky zahŕňali správne poľnohospodárske postupy a riadenie fariem, bezpečné a zdravé pracovné podmienky, riešenie problému detskej a nútenej práce a ochranu životného prostredia.

Certifikačný program UTZ vznikol v roku 2002 ako „UTZ kapeh“ (v preklade „dobrá káva“). Uviedol ho na trh guatemalský pestovateľ kávy a holandská pražiareň, ktorí chceli na globálny trh priniesť certifikáciu kávy a rozšíriť vplyv udržateľných poľnohospodárskych postupov po celom svete.

(Ne)problematická žaba

Zelená žaba, logo Rainforest Alliance, sa v minulosti opakovane spájala s nepodloženými tvrdeniami o nebezpečnosti takto označených potravín. Jedným z rozšírených konšpiračných naratívov sa týka vakcíny vyvinutej na báze mRNA technológie, ktorá má byť údajne obsiahnutá v potravinách so symbolom Rainforest Alliance. Vakcíny boli terčom konšpirácií od začiatku pandémie koronavírusu a spochybňovali sa najmä ich vedľajšie účinky či údajné úmrtia ako následok očkovania. Portál Aktuality.sk zaradil v roku 2023 hoaxy zahrňajúce označenie žaby medzi najčastejšie konšpirácie o jedle.

Logo zelenej žaby označuje potraviny vyrobené udržateľným spôsobom a s ohľadom na životné prostredie a ľudské práva. Producenti, ktorí chcú, aby ich produkty boli označené týmto logom, musia spĺňať štandardy (.pdf) z rôznych oblastí ekológie a životného prostredia vrátane obmedzenia používania chemikálií, zákazu zásahov do vodných tokov či zachovania prirodzenej vegetácie, ale tiež sociálne štandardy, ako napríklad zákaz detskej práce či férové platové ohodnotenie zamestnancov. Plnenie podmienok prechádza podrobnou kontrolou v rámci auditu niektorej z certifikačných autorít (.pdf). 

Organizáciu však neobišli kauzy. Na niektorých farmách údajne dochádzalo k porušovaniu stanovených štandardov, a to prevažne tých, ktoré sa týkali ľudských práv. V roku 2017 kontrolóri počas jedného z auditov odhalili niekoľko problémov s pracovnými podmienkami na farme v Brazílií. Neetické zaobchádzanie s pracovníkmi sa malo diať aj na certifikovanej farme v Kostarike. Kritika sa však netýkala kvality či škodlivosti  potravín.

Témou sa v minulosti stalo aj samotné logo Rainforest Aliance a šírili sa príspevky, podľa ktorých je na obrázku jedovatá pralesnička strašná. V skutočnosti ale logo zobrazuje listárku červenookú, ktorá jedovatá nie je. Tú si zakladatelia Rainforest Alliance podľa svojich slov vybrali preto, že sa nachádzala na územiach, kde pracovali pri ochrane tropických pralesov. 

Záver

Na sociálnych sieťach sa šíri príspevok, podľa ktorého sa výrobky certifikované organizáciou Rainforest Alliance, označené žabou, po novom označujú logom UTZ – certified. V skutočnosti je to naopak. Logo UTZ sa po roku 2020 prestáva používať a je nahrádzané logom žaby. Symbol žaby v kruhu na obaloch potravín je označenie certifikátu Rainforest Alliance, ktoré znamená, že výrobok bol vyrobený udržateľne a s ohľadom na životné prostredie a ľudské práva. Ani jeden z týchto symbolov neznamená, že produkt obsahuje škodlivé látky. V spolupráci so sociálnou sieťou Facebook preto označujeme príspevok za nepravdivý.


 

success
error