DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií
Lekári neboli počas pandémie covidu-19 platení za podávanie netestovanej vakcíny

Lekári neboli počas pandémie covidu-19 platení za podávanie netestovanej vakcíny

Pavol Valík 31.03.2024 novinky

Česká molekulárna biologička Soňa Peková, známa šírením dezinformácií o koronavíruse, hovorí vo videu na sociálnej sieti Facebook viaceré nepravdivé tvrdenia o vakcinácii. Peková nesprávne tvrdí, že vakcína proti ochoreniu covid-19 bola netestovaná a nadhodnocuje sumy, ktoré lekárom v ambulanciách za podanie jednej dávky preplácala zdravotná poisťovňa.

Na Facebooku sa šíri video, v ktorom česká molekulárna biologička Soňa Peková tvrdí, že lekári v ambulanciách dostávali za aplikáciu očkovacej dávky zaplatené veľké sumy peňazí. V Česku mali lekári podľa jej vyjadrení dostať za jedno očkovanie zaplatených 950 Kč (približne 37,5 eur), v Nemecku až „1000 eur alebo 100 eur“. Dodáva, že vakcína bola netestovaná a že doktori podávali pacientom vakcínu, ktorej formát nikdy nebol použitý. „No takže oni predali tú svoju dušu za prachy a toto je hrozné, pretože vedeli, že tá vakcína je netestovaná,“ hovorí Peková v rozhovore. Video pochádza z rozhovoru Soni Pekovej pre portál 40plus.sk zo 6. marca 2024.

Vakcíny prešli testovaním

Pekovej tvrdenia, že vakcína nebola testovaná, nie sú pravdivé. Všetky vakcíny používané v Európskej Únii prešli procesom schvaľovania a testovania. Na to, aby bola vakcína schválená na použitie v EÚ, musí prejsť niekoľkými fázami skúšania, ktoré dokazujú jej  bezpečnosť a účinnosť. 

Výrobca musí vakcíny podrobiť prísnemu testovaniu a následne regulačné orgány v jednotlivých krajinách ako aj Európska agentúra pre lieky (EMA) vykonajú vedecké hodnotenie.

Účinky novej očkovacej látky sa najprv testujú v laboratóriu a na zvieratách. Ak sú úspešné, vývoj vakcíny pokračuje klinickými štúdiami na ľuďoch. Klinické skúšania prebiehajú v troch fázach, pričom do každej fázy je zapojený väčší počet osôb. Pri klinickom skúšaní sa musí dodržiavať prísny súbor kritérií, postupov a protokolov stanovených regulačnými orgánmi. 


Zdroj: EMA

Vývoj vakcín od nápadu až po ich uvedenie na trh zvyčajne trvá 10 a viac rokov. V prípade núdzových situácií v oblasti verejného zdravia sa však môže tento proces významne skrátiť. Zrýchleným tempom boli vďaka úsiliu vedeckej komunity vyvinuté aj očkovacie látky proti ochoreniu covid-19. Vedecké tímy, farmaceutické spoločnosti, výskumné centrá a iné vedecké inštitúcie z celého sveta nasmerovali svoje finančné a personálne zdroje tak, aby bola účinná a bezpečná vakcína dostupná v rozsahu 12 - 18 mesiacov. Dosiahnutie takéhoto cieľa si vyžadovalo súbežne vykonávať rozsiahly výskum, klinické skúšania, investície do nových výrobných postupov a zabezpečenie surovín, aby výroba mohla začať ihneď po schválení vakcíny na uvedenie na trh. Napriek urýchleniu sa proces ich vývoja a testovania riadil rovnakými regulačnými požiadavkami na kvalitu, bezpečnosť a účinnosť ako v prípade iných očkovacích látok.

Zdroj: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

Regulačné orgány môžu schváliť očkovaciu látku len vtedy, ak z výsledkov vedeckého hodnotenia vyplynie, že jej prínosy prevyšujú riziká. EMA zaviedla procesy (.pdf), ktoré umožnili regulačnému úradu posúdiť vakcíny a lieky proti covidu-19 rýchlejšie, napríklad tzv. rolling review, vďaka ktorému EMA spracovávala a vyhodnocovala čiastkové dáta výrobcov vakcín hneď, ako boli k dispozícii, nie až po úplnom skončení výskumu. 

Technológia vakcín bola použitá už niekoľko rokov pred koronavírusom

Celkovo bolo v Európskej únii schválených 7 vakcín proti ochoreniu covid-19. Vakcíny od spoločností BioNTech/Pfizer a Moderna používali technológiu mRNA, vakcíny AstraZeneca a Janssen boli vyrobené na báze vírusového vektora, vakcíny Novavax a Sanofi/GSK fungovali na báze proteínu a vakcína Valneva obsahovala inaktivovaný vírus. Na Slovensku sa očkovalo najmä prvými štyrmi.

Pri všetkých typoch vakcín sa jednalo o technológie, ktoré boli vyvinuté dlho pred vypuknutím pandémie. Vakcíny na báze bielkovín boli prvýkrát vyvinuté v 80. rokoch, prvá vakcína s inaktivovaným vírusom určená na všeobecné použitie bola vyvinutá už v roku 1896 a koncept vírusového vektora bol predstavený v roku 1972. 

Najnovšou technológiou vakcín zo spomínaných štyroch je mRNA vakcína. Ide o nový prístup k vakcínam, keďže neobsahujú žiadnu časť vírusu, len pokyny pre bunky, aby tvorili proteín podobný proteínu vírusu, vyvolali imunitnú reakciu a vybavili telo zdrojmi, ktoré umožnia poraziť vírus.

Mediátorová RNA (mRNA) bola objavená začiatkom 60. rokov 20. storočia a výskum, ako by sa mRNA mohla dostať do buniek, bol vyvinutý v 70. rokoch 20. storočia. Koncept liekov na báze mRNA vznikol v roku 1989 a výsledky klinických testov mRNA vakcíny priamo vstreknutej do tela proti rakovinovým bunkám boli publikované v roku 2008. V roku 2013 bola schválená prvá mRNA vakcína na použitie u ľudí.

Platby za vakcíny

Soňa Peková vo videu tvrdí, že za každú aplikáciu vakcíny dostal lekár v ambulancii štedro zaplatené. V Česku mali lekári podľa Pekovej dostávať sumu 950 českých korún (37,5 eur), v Nemecku to vraj bolo až „1000 eur alebo 100 eur“. V skutočnosti však boli tieto platby omnoho nižšie a išlo o preplácanie zdravotných výkonov, ktoré poisťovňa bežne ambulanciám hradí aj pri iných očkovaniach alebo zdravotných procedúrach.

Na Slovensku preplácala poisťovňa ambulantnému lekárovi za jednu podanú dávku vakcíny sumu 7,50 eur. Zdravotné poisťovne neskôr pridali k tejto platbe aj príplatky ku kapitácii, teda pravidelnej mesačnej platbe za každého registrovaného pacienta, ak bol zaočkovaný. Poisťovne Union, Dôvera a VšZP preplácali 2 eurá navyše v okresoch, kde bolo percento zaočkovanosti obyvateľstva nižšie ako percento zaočkovanosti celej Slovenskej republiky, v prípade okresov s nadpriemernou mierou zaočkovanosti poskytovali poisťovne bonus vo výške 1 euro. Poisťovňa Dôvera zvýšila v októbri 2021 platbu za jedno podanie vakcíny na 10 eur. 

V Česku poisťovne hradili lekárovi za jednu dávku vakcíny 267 korún (približne 9,5 eur) a bonus 113 korún (približne 4,5 eur) za podanie prvej alebo posilňovacej dávky. Ak lekár vycestoval pre podanie dávky k pacientovi, dostal od poisťovne celkovo 880 korún (približne 35 eur). Pre českých lekárov bol zavedený aj takzvaný „sprostredkovateľský bonus“ vo výške 380 korún (približne 15 eur) za podanie prvej dávky seniorom, neskôr bol však zrušený.

V Nemecku predstavovala platba za podanie vakcíny proti covidu-19 pre lekárov 20 eur, neskôr bola zvýšená na 28 eur. V období medzi 24. decembrom 2021 a 9. januárom 2022 bola táto suma navýšená až na 36 eur.

Soňa Peková ja známa šírením dezinformácii

Informácie o očkovaní na videu prezentuje česká molekulárna biologička Soňa Peková, ktorá sa počas pandémie covidu-19 pravidelne podieľala na šírení dezinformácií. V roku 2020 predpovedala, že do Vianoc vírus SARS-CoV-2 spôsobujúci ochorenie COVID-19 zmizne, alebo tvrdila, že vírus je umelo vytvorený. Peková taktiež tvrdila, že nové varianty vírusu nie sú potomkami pôvodného kmeňa z Číny, čo podľa odborníkov tiež nebola pravda.

Po začatí ruskej invázie na Ukrajinu Peková zase opakovala vyvrátené klamstvo o tom, že Rusko na Ukrajine bombardovalo biologické laboratóriá, v ktorých mali USA podporovať výskum patogénov nebezpečných infekcií. 

Peková má blízko aj k ukrajinskej ezoterickej sekte AllatRa a spolupracuje aj s jej dcérskym projektom Tvorivá spoločnosť. Tvorivá spoločnosť hlása, že v roku 2036 nastane koniec sveta a za svoj cieľ uvádza vytvoriť „tvorivú spoločnosť“, ktorá má ľudstvo zachrániť pred „sebazničením“. Peková tvrdila aj, že Ježiš Kristus bol Slovan, svet, v ktorom žijeme, je 3D ilúziou, alebo že vyššie postavená členka sekty AllatRa má mimozemský pôvod.

Soňa Peková do roku 2019 pravidelne publikovala vedecké články v oblasti molekulárnej biológie vírusov, avšak od roku 2019 jej vyšla len jedna publikácia o bronchitíde mačiek.

Záver

Tvrdenia Soni Pekovej o vakcínach vo videu sa nezakladajú na pravde. Všetky vakcíny používané v EÚ prešli tromi fázami klinického testovania a boli schválené na bezpečné použitie. Technológie, ktoré boli na vývoj vakcín použité, boli preskúmané ešte pred vypuknutím pandémie a ich pomocou bolo v minulosti vyvinutých viacero očkovacích látok. Platby, ktoré lekári v ambulanciách za očkovanie dostávali, boli v skutočnosti omnoho nižšie, ako tvrdí Peková, a išlo o bežné preplácanie zdravotných výkonov poisťovňami. V spolupráci so sociálnou sieťou Facebook sme preto označili príspevok za nepravdivý.

success
error