Kontakty

Projekt Demagog.SK zastrešuje Inštitút SGI, ktorý sa venuje výskumu a projektom v oblasti dobrej správy vecí verejných, občianskej participácie, vzdelávania, zamestnanosti a sociálnej inklúzie.

Kontakt: demagog@institutsgi.sk
Facebook: fb.com/Demagog.SK
Twitter: twitter.com/demagogSK
Telefón do Inštitútu SGI: 0910 444 636

Tím Demagog.SK:

Lenka Galetová — projektová manažérka a metodologička

Vyštudovala medzinárodné vzťahy na Masarykovej univerzite v Brne. Pracuje v Inštitúte SGI, kde sa okrem projektového menažmentu venuje aj analýzam v oblasti verejnej politiky. V projekte Demagog.SK pôsobí od roku 2015.

 

Karin Sólymosová — analytička

Vyštudovala bakalárske štúdium politógie a bezpečnostných a strategických štúdií na Masarykovej univerzite v Brne. Už niekoľko rokov sa venuje problematike dezinformácií a politického extrémizmu. Počas magisterského štúdia absolvovala zahraničný študijný pobyt v Slovinsku, kde študovala kriminológiu. Je spoluautorkou knihy Nejlepší kniha o fake news, ktorá je príručkou proti dezinformáciám pre laickú verejnosť. Je čerstvou absolventkou magisterského štúdia bezpečnostných a strategických štúdií.

 

Kristína Janačková — analytička

získala bakalársky titul v odboroch mediálno-kultúrne vedy a nemecká literatúra na univerzite v nemeckom Freiburgu, v súčasnosti pokračuje v magisterskom štúdiu v odbore literárna a kultúrna teória na univerzite v Tübingene. Popri štúdiu a práci sa angažuje v dvoch neziskových organizáciách venujúcich sa vzdelávaniu marginalizovaných skupín. Nepravidelne prispieva článkami do rôznych literárnych a kultúrnych časopisov na Slovensku.

 

Barbora Belovická — analytička

Vyštudovala program Cudzie jazyky a interkultúrna komunikácia na Ekonomickej univerzite v Bratislave so zameraním na angličtinu a nemčinu. Aktuálne spolupracuje s organizáciou Globsec. V minulosti pôsobila na Zastúpení Európskej komisie na Slovensku, neskôr ako externá poradkyňa pre Európsku komisiu. Absolvovala stáž v nemeckom Bundestagu či prevádzkovala portál s knižnými recenziami.

 

Kristína Urbanová – analytička

Študuje bezpečnostné a strategické štúdia, medzinárodné vzťahy a chorvátštinu na Masarykovej univerzite v Brne. Venuje sa zahraničnej a bezpečnostnej politike, predovšetkým kybernetickým hrozbám a problematike extrémizmu.

 

Aktuálni stážisti:

Kristína Márová, Róbert Druska, Tobiáš Janko, Lucia Haleková, Peter Dubóczi, Ladislav Kuna, Jaroslav Kormančík, Barbora Kostúrová, Klára Lenardova, Barbora Porubská, Alica Ďurišová

V minulosti pomáhali projektu:

Lucia Štupáková, Alena Cibíková, Natália Némethová, Ján Kartusek, Miriama Hviščová, Adriana Chomová, Lucia Štupáková, Beáta Maškulíková, Timea Miková, Barbora Varghová, Blažena Bóoczová, Martin Bily, Filip Žofčin, Martina Tkáčová, Petra Kováčová, Michal Ondruška, Eliška Herinková, Tomáš Schügerl, Lujza Demuthová, Dominik Hutko, Kristína Rusnáková, Michal Biznár, Michal Balaščak, Viktor Borš, Oliver Vavro, Lucia Koltášová, Katarína Stratená, Nikolas Maskalík, Cibíková, Ján Kartusek, Miriama Hviščová, Adriana Chomová, Lucia Štupáková, Beáta Maškulíková, Timea Miková, Barbora Varghová, Blažena Bóoczová, Martin Bily, Filip Žofčin, Martina Tkáčová, Petra Kováčová, Peter Ondrovič, Zuzana Šottová, Milan Grieč ml., Martin Boňko, Valéria Gregoríková, Jakub Malachovský, Jana Fecenková, Nikoleta Betáková, Nina Mikušovská, Michal Kuciak, Zuzana Palušáková, Matej Fesič, Veronika Pavlíková, Ivan Markusek, Dominik Selep, Max Steuer, Lucia Hurnikova, Ján Olejár, Veronika Golianová, Lucia Bogdányová, Tereza Bauerová, Pavol Fukatsch,Katarína Ďurecová, Samuel Janoška, Martina Štefániková, Ivana Ďurcová, Zuzana Dzurdziková, Lucia Becová, Mária Pazúrová, Natália Poláková, Veronika Šulková, Andrea Knapiková, Simona Matulová, Michal Valenčík, Michaela Šárkoziová, Patrik Ďurík, Oliver Tomečko, Soňa Sivá, Martina Ľuptáková, Simona Jankovičová, Matúš Mader, Nina Gombarčeková, Veronika Pospíšilová, Matej Luhový , Michaela Kunská, Lucia Hladicseková, Martin Hinca, Marek Táborský, Ondrej Škvarenina, Dominika Jakubičková, Lucia Malinová, Jakub Jusko, Michaela Ďurková, Ondrej Zachar, Tereza Vahančíková, Filip Stripaj, Tibor Môcik, Martin Šuba, Denisa Funtíková, Pavla Rachelová, Katarína Kukoľová, Aneta vargová, Lucia Brhlíková, Patrik Bandúr, Matej Bilík, Matej Vince, Vladimír Durgala, Lukáš Jančát