DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií
Geneticky modifikované potraviny sú podľa vedcov bezpečné

Geneticky modifikované potraviny sú podľa vedcov bezpečné

Kamila Kvasnicová 16.08.2023 novinky

Vedecká komunita sa vo vysokej miere zhoduje na tom, že takzvané GNMO potraviny sú bezpečné.

Geneticky modifikované potraviny vznikajú upravením genetickej informácie, napríklad vložením alebo deaktivovaním niektorých génov. Cieľom týchto zmien je napríklad zvýšenie produkcie či vyššia odolnosť voči škodcom a chorobám. Vedecká komunita sa vo vysokej miere zhoduje na tom, že takzvané GMO potraviny bezpečné.

Národná akadémia vied Spojených štátov vydala v roku 2016 obsiahly report ku geneticky modifikovaným (GM) potravinám. Zohľadnením dostupného výskumu dospela k záveru, že GM potraviny nepredstavujú väčší risk, než ich neupravené verzie (.pdf, str. 225).  

K rovnakému záveru prišli aj talianski vedci v prehľadovej štúdií z roku 2014. Zohľadnili výskumné zistenia ohľadom GM obilnín za posledných 10 rokov. 

Podľa iného prehľadu štúdií, GM potraviny nemajú negatívny vplyv na plodnosť. Jednou zo štúdií bol aj experiment na troch generáciách potkanov, autori konštatujú, že konzumácia GM ryže nemala vplyv na ich rozmnožovanie. 

Tvrdenia, že GM potraviny sú škodlivé pre zdravie, pochádzajú prevažne z výskumu pod vedením Séraliniho, ktorý skúmal hlavne vplyv modifikovanej kukurice na potkany. Podľa výskumníkov sa u samíc potkanov, ktoré konzumovali kukuricu typu NK603, objavovali nádory na mliečnych žľazách. Štúdia bola kritizovaná mnohými výskumníkmi kvôli malej vzorke, chybnej štatistickej analýze či výberu nevhodného typu potkanov, ktoré sú náchylné na nádorové ochorenia. Vedecký časopis napokon štúdiu stiahol, neskôr bola opäť publikovaná, no v inom časopise.

Napriek vysokej zhode vedcov na tom, že GMO sú bezpečné, takéto potraviny (nielen) slovenská verejnosť odmieta a z nich naďalej obavy.

 

 

success
error