DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií
Ďalší príspevok krivo obviňuje Ivana Korčoka zo spolupráce s ŠtB

Ďalší príspevok krivo obviňuje Ivana Korčoka zo spolupráce s ŠtB

Veronika Jursová Prachárová 30.01.2024 novinky

Príspevok na Facebooku hovorí o Ivanovi Korčokovi, že “ako eštebák udával svojich spolužiakov”. Korčok ale s ŠtB nespolupracoval. Jeho meno sa neobjavuje v zoznamoch Ústavu pamäti národa ani českého Archívu bezpečnostných zložiek. Zdieľané dokumenty udájne preukazujúce Korčokovu spolupráciu, sú podvrhom.

Na sociálnej sieti Facebook sa šíri príspevok, ktorý naznačuje, že kandidát na prezidenta SR Ivan Korčok pôsobil ako spolupracovník ŠtB. Podľa príspevku “ako eštebák udával svojich spolužiakov” a ”chodil s reprezentantkami volejbalistkami na zápasy a strážil ich, aby nezdrhli na ten zlý Západ”. K tomu malo dôjsť v priebehu Korčokových štúdií na Obchodnej fakulte Vysokej školy ekonomickej v rokoch 1983 až 1988 a počas jeho pôsobenia v bratislavskom volejbalovom klube.

Ivan Korčok nebol príslušníkom ŠtB

Tvrdenia obsiahnuté v príspevku sú však nepodložené. Ivan Korčok nie je vedený v zozname príslušníkov komunistickej Štátnej bezpečnosti (ŠtB), Pohraničnej stráže (PS) a Ministerstva vnútra (MV) Ústavu pamäti národa.

Rovnako nie je vedený v zozname Archívu bezpečnostných zložiek Českej republiky či na portáli ibadatelna.cz, ktorý obsahuje celú online evidenciu bezpečnostných zložiek Československa 1948-1989. Z dostupných archívnych materiálov teda žiadnym spôsobom nevyplýva, že by Korčok akokoľvek spolupracoval s komunistickou Štátnou bezpečnosťou.

 

Zdroj: Zoznam príslušníkov ŠtB, PS a MV evidovaný Ústavom pamäti národa

Ďalšie falošné obvinenia Korčoka

Obvinenie Korčoka zo spoluprácie s ŠtB sa v podobnej verzii objavilo 22. januára 2024 na webovej stránke inenoviny.sk, ktorá aj v minulosti šírila nepravdivé a konšpiračné zprávy. V článku s názvom „V zoznamoch ŠTB sú osoby s priezviskom Korčkok, pôsobenie Banská Bystrica, odkiaľ Korčok pochádza“ (pozn. preklep sme ponechali) je snímka zoznamu troch osôb, tzv. dôverníkov, s priezviskami Korčok a Korčoková. Muži majú ale krstné mená Ján a Milan. 

Ide o záznam zo zoznamu z registračných protokolov Ústavu pamäti národa, ktoré obsahujú údaje o osobách a objektoch operatívneho záujmu ŠtB. To znamená, že v tomto zozname, narozdiel od zoznamu príslušníkov ŠtB, nie sú len spolupracovníci, ale aj prenasledované osoby. Ján a Milan Korčok sú v nich označení ako dôverníci, čo znamená, že sa v spise “zhromažďovali informácie, ktoré pomáhali plniť previerkové, pomocné a orientačné úlohy štátnobezpečnostnej povahy v súvislosti s odhaľovaním alebo objasňovaním protištátnej činnosti.” Ústav pamäti národa v minulosti vysvetlil, že osoby evidované ako dôverníci o tejto skutočnosti vôbec nemuseli vedieť. Že nemuselo ísť o vedomých spolupracovníkov, potvrdil (.pdf) aj federálny Ústavný súd v roku 1992.

Na konci januára 2023 sa taktiež začali šíriť dokumenty údajne dokazujúce, že Korčok spolupracoval s ŠtB. Tieto dokumenty, ktoré detailne popisujú údajnú spoluprácu počas jeho pôsobenia vo volejbalovom klube, sú však podľa vyjadrení Ústavu pamäti národa aj českého Archivu bezpečnostních složek falošné a navyše obsahujú chybné údaje.

Záver

Príspevok nepravdivo naznačuje, že bol Ivan Korčok príslušníkom ŠtB alebo že s ŠtB spolupracoval. To však neodpovídá záznamom slovenského Ústavu pamäti národa ani českého Archívu bezpečnostných zložiek. Podľa nich Korčok s ŠtB nespolupracoval. Príspevok sme preto v spolupráci so sieťou Facebook označili ako nepravdivý. 

 

success
error