… nezávislá Rada pre rozpočtovú zodpovednosť povedala, že dnes už musíme šetriť 0,3 % HDP, ak chceme v budúcnosti takýto sľub splniť (dôchodkový strop 65 rokov, pozn.) …

Rada pre rozpočtovú zodpovednosť vznikla v roku 2012 ako nezávislý orgán monitorovania a hodnotenia vývoja hospodárenia Slovenskej republiky a hodnotenia plnenia pravidiel rozpočtovej zodpovednosti. Podľa Správy o dlhodobej udržateľnosti verejných financií za rok 2017 vydanej Radou pre rozpočtovú zodpovednosť sa udržateľnosť verejných financií na Slovensku napriek sľubne vyvíjajúcej sa ekonomike v minulom roku zhoršila. Rada ďalej zhodnotila, že ak chce vláda dosiahnuť stav dlhodobej udržateľnosti verejných financií, bude nutné dosiahnuť do roku 2021 štrukturálny prebytok v rozpätí od 0,3 percenta do 0,4 percenta HDP (.pdf, s. 3). Výrok hodnotíme ako pravdivý.

Výrok bol spomenutý v

O 5 minút 12, Martin Strižinec

Kedy pôjdeme do dôchodku?

V relácii RTVS sa stretli zástupcovia dvoch opozicných a dvoch koalicných strán s rozdielnym názorom na problematiku zakotvenia dôchodkového stropu do Ústavy SR.