My sme v rámci našich politických zámerov spustili ten program zamestnanosti “krompáče a lopaty” (…), ktorý dokázal zamestnať 90 alebo 100 nezamestnaných ľudí (…) od štátu, od vlády sme na to nepotrebovali ani 1 euro. Financovali sme to z úspor pri nákupoch na Regionálnej správe ciest. Na tomto projekte bolo zapojených 20 obcí BBSK, tretina z tých zamestnancov boli “cigáni”…

Projekt zamestnanosti "krompáče a lopaty" s cieľom zamestnať 100 dlhodobo nezamestnaných ľudí z 20 obcí v ekonomicky najslabších okresoch Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) bol spustený v apríli 2014. Vedenie uisťoval verejnosť, že projekt je financovaný prostriedkami získanými z úspor pri hospodárení Banskobystrickej regionálnej správy ciest (BBRSC). Pred prijatím novely Zákonníka práce č. 14/2015 Z. z. platnej od 1. marca 2015, ktorá mala podľa vedenia kraja ďalšie pokračovanie projektu znemožniť, bolo v rámci projektu údržby ciest zamestnaných najprv 74 osôb. Neskoršie informácie už hovoria o 93 osobách. V žiadnych oficiálnych dokumentoch však nie je uvedené presné zloženie zapojených dlhodobo nezamestnaných, je len známe, na prácach sa podieľali aj Rómovia. Z dôvodu nedostupnosti všetkých informácií hodnotíme výrok ako neoveriteľný. 
Nákupom lacnej posypovej soli a následkom mimoriadne miernej zimy 2013/2014 ušetril BBSK 462 tisíc eur. Suma mala byť použitá na letnú údržbu krajských ciest II. a III. triedy, ktorých správa spadá do kompetencií samosprávneho kraja. Podľa hovorcu BBSK Miroslava Beličku "tieto prostriedky pokryjú celý program zamestnanosti operačného programu letnej údržby, novinármi posmešne označovaný „Projekt krompáče a lopaty“, za čo sa vedenie BBSK vôbec nehanbí". V tlačovej správe zverejnenej dňa 7. apríla 2014 bolo uvedené, že od 15. apríla 2014 kraj v rámci nového projektu zabezpečí prácu pre 100 ľudí. 
 
"Bez štátnej podpory od mája 2014 vytvorilo (vedenie BBSK, pozn.) 45 pracovných miest. V rámci pilotného projektu budú ako prví zamestnaní ľudia z Jelšavy a z obcí Skerešovo, Gemer, Lenka, Gemerská Ves, Hajnáčka, Držkovce, Muráň, Čierny Balog, Jesenské a Chanava". (.pdf, s. 1) Projekt bol z dôvodu vysokej nezamestnanosti a zlého stavu ciest prioritne spustený v okresoch Revúca a Brezno, a z krajských finančných prostriedkov mali byť v rámci neho hradené platy, pracovné pomôcky a školenia nových pracovníkov. Dôležitý bol aj podiel samotných miestnych samospráv, ktorých úlohou bolo dodanie na výkon práce maximálne 10 ľudí, "ktorí si prácu vážia". Práca mala byť k dispozícii primárne pre dlhodobo nezamestnaných, v časovom rozsahu 7 až 8 mesiacov v roku.
Podľa tlačovej správy BBSK zo dňa 26. mája 2014 bolo do tohto dátumu v rámci projektu zamestnaných 60 ľudí. Tí vykonávali najmä "práce, ktoré nie je možné vykonávať mechanizmami". (1:28) V novembrovom vydaní krajského propagačného časopisu Bystrický kraj sa píše o sume 506 tisíc eur ušetrených v rámci optimalizácie hospodárenia BBRSC a určených na projekt "krompáče a lopaty", o 74 vytvorených pracovných miestach a 14 zapojených obciach (.pdf, s. 2). O projekte sa písalo aj v čísle z februára 2016. Rastislav Schlosár vtedy napísal, že počas trvania projektu bolo v 16 obciach zamestnaných 93 dlhodobo nezamestnaných ľudí (.pdf, s. 4). V úvode časopisu Banskobystrický kraj z júna/júla 2015 bolo však uvedené, že pred prijatím novely Zákonníka práce č. 14/2015 Z. z. bolo do letnej údržby ciest zo 14 obcí pracovne zapojených 74 dlhodobo nezamestnaných, "bielych aj Cigánov" (.pdf, s. 1).
Kritici projektu "krompáče a lopaty" najčastejšie poukazovali na neefektívnosť a predraženosť týchto prác (podľa údajov portálu Bystricoviny.sk bolo na celý projekt vynaložených 400 tisíc eur), ukrátenie oficiálnych zamestnancov BBRSC o časť ich práce, resp. prepúšťanie zamestnancov tejto krajskej firmy následkom spustenia projektu. Uvádza sa tiež, že projekt skončil práve kvôli svojej neefektívnosti a neudržateľnosti.

Výrok bol spomenutý v