Máme rekordnú najnižšiu nezamestnanosť, firmy už nevedia nájsť pracovníkov, máme 5,30% nezamestnaných a najväčší rekord zamestnaných ľudí v histórii našej krajiny. Budúci rok budeme hospodáriť prvýkrát s nulou (…) opäť znižujeme dlh, ktorý už klesne pod 49%.

Slovensko v súčasnosti registruje najnižšiu mieru nezamestnanosti (5,2 %) od svojho vzniku. Rovnako je pravdivý aj údaj o rekorde v zamestnanosti, ktorá aktuálne dosahuje 67,1 %. Štátny rozpočet pre rok 2019, ktorý schválila NR SR, počíta s nulovým deficitom. Rada pre rozpočtovú zodpovednosť odhaduje, že v roku 2019 klesne verejný dlh na 47,3 %. Časť výroku, že firmy nevedia nájsť pracovníkov, sa týka hlavne priemyselných odvetí. Výrok hodnotíme ako pravdivý.
Miera nezamestnanosti je na rekordne najnižšej úrovni. V októbri sa pohybovala na úrovni 5,2 %.  Celkový vývoj miery nezamestnanosti nájdeme tu.
Takisto je pravdivý výrok o rekordnej zamestnanosti, ktorá sa pohybuje na úrovni 67,1 %. Celkový vývoj miery zamestnanosti nájdeme tu.
Ku dňu 19. decembra 2018 úrady práce, sociálnych vecí a rodiny evidovali 76 473 voľných pracovných miest. Nedostatok pracovnej sily registrujú firmy vo viacerých odvetviach. Zoznam zamestnaní s nedostatkom pracovnej sily v okresoch s priemernou
mierou evidovanej nezamestnanosti nižšou ako 5 % zverejňuje Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny na svojej webovej stránke.
Generálny sekretár Asociácie priemyselných zväzov Andrej Lasz uviedol, že "situácia na pracovnom trhu je dnes taká, že 37,6 % firiem odmieta zákazky z dôvodu nedostatku pracovnej sily." Pomôcť by mala novela zákona o službách zamestnanosti, ktorej návrh vláda schválila v novembri 2018. Rovnako bol schválený návrh, aby sa parlament novelou zákona zaoberal v skrátenom legislatívnom konaní. Novela, ktorá by zaviedla povinnosť nahlasovať voľné pracovné miesta na úrady práce a uľahčila vstup štátnych príslušníkov tretích krajín na trh práce, by tak mohla byť platná už od januára 2019.
 
5. decembra 2018 schválila NR SR vyrovnaný štátny rozpočet na rok 2019. Deficit Slovenska tak bude nulový. Pôvodný návrh rozpočtu predpokladal deficit verejných financií úrovni 0,10 % HDP avšak prijatím pozmeňujúceho návrhu, ktorý predložil finančný výbor sa však rozpočet upravil tak, aby sa vyrovnané hospodárenie dosiahlo už v roku 2019 a nie v roku 2020, ako premiér pôvodne sľuboval. Tento vyronaný štátny rozpočet sa vyskytne v histórii Slovenska po prvýkrát.
Podľa Rady pre rozpočtovú zodpovednosť sa hrubý verejný dlh dostane pod 49 % v roku 2019 - na 47,30 %. Momentálne sa nachádza na úrovni 49.8 %, teda bude v nasledujúcom roku znížený.

Výrok bol spomenutý v

Sobotné dialógy, Marta Jančkárová

Premiér Pellegrini v SRO

Premiér Peter Pellegrini (SMER-SD) bol 15. decembra hosťom relácie Sobotné dialógy v Slovenskom rozhlase, kde hovoril okrem iného o pozícii Slovenska vo vzťahu k hlavným témam európskeho summitu, zotrvaní Miroslava Lajčáka na poste ministra zahraničných vecí SR ale aj o aktuálnych vnútropolitických témach (platy ústavných činiteľov, nominácie do NBS alebo volebný rok 2019). Z jeho vystúpenia v relácii sme vybrali a overili všetky faktické výroky.