Mestské zastupiteľstvo schválilo môj návrh na polopodzemné kontajnery v lokalitách Závodie, Hájik, Bánová

Mestské zastupiteľstvo v Žiline schválilo dňa 23.4.2018 návrh opatrení na elimináciu nebezpečenstva diviačej zveri, ktorého predkladateľmi boli poslanci Kapitulík, Delinčák a Durmis. Návrh sa mimo iného týkal umiestnenia polopodzemných kontajnerov na zmesový komunálny a separovaný odpad na sídlisku Hájik, v Závodí a v Bánovej ako pilotný projekt pre Mesto Žilina. Výrok hodnotíme ako pravdivý

Výrok bol spomenutý v