Výskumný ústav dopravný v Žiline má 60 ročnú históriu (…) vypracovali sme s nimi štúdiu o zelených parkovacích domoch

Výskumný ústav dopravný v Žiline má podľa informácií na svojom webe 63-ročnú históriu, čo sa približne zhoduje s údajom, uvedeným Martinom Kapitulíkom. O spolupráci na tvorbe štúdie o zelených parkovacích domcoh s týmto výskumným ústavom informuje len poslanec Kapitulík na svojom webe a Facebooku, priamo na webe Výskumného ústavu dopravného ani na iných stránkach nie sú dostupné podobné informácie. O vyjadrenie sme preto požiadali Výskumný ústav dopravný. Výrok zatiaľ hodnotíme ako neoveriteľný.

Výrok bol spomenutý v