Zmluva na parkovanie. ktorú máme so spoločnosťou Sirs – Development, ktorá je spoluvlastníkom žilinskej parkovacej spoločnosti

Kanditát Fiabáne sa svojím výrokom snažil poukázať na nevýhodnú zmluvu, ktorú vedie mesto so Žilinskou parkovacou spoločnosťou, v ktorej okrem mesta Žilina, má 41 % podiel aj súkromná spoločnosť Sirs - Development a.s. Na základe toho hodnotíme výrok ako pravdivý. 

Mesto Žilina v roku 2003 podpísalo zmluvu so Žilinskou parkovacou spoločnosťou, ktorej predmetom sú uličné parkovania ako aj pakrovania v obchodných domoch. Podľa informácií finstat.sk vlastníkmi spoločnosti sú mesto Žilina s podielom 59 % a Sirs - Development a.s. s podielom 41 %, avšak aj napriek tomu, že mesto je majoritným spoločníkom, nemá dosah na manažérsku kontrolu, ktorá podľa zmluvy patrí súkromnej spoločnosti. 

Peter Fabiáne tiež inicioval petíciu za ukončenie súčasnej zmluvy, ktorá je podľa jeho slov nevýhodná pre mesto, keďže peniaze, ktoré odvádza spoločnosti Sirs-Development a.s. by mohlo mesto využiť efektívnejšie a to napríklad na obnovu chodníkov a ciest. Taktiež poukazuje na slabé postavenie mesta pri tvorbe parkovacej politiky, na ktorú potrebuje súhlas spomínanej firmy. 

Výrok bol spomenutý v