Informácie o dostupnosti Zberných dvorov pre obyvateľov mesta Žilina sú zverejnené na oficiálnej stránke mesta. Podľa týchto informácií sa jeden zberný dvor v nachádza priamo v meste Žilina na Jánošíkovej ulici a druhý v mestskej časti Považský Chlmec na Bytčianskej ulici. Oba tieto zberné dvory slúžia na odber odpadu iba od fyzických osôb, ktoré sú obyvateľmi mesta Žilina. Majiteľom oboch zberných dvorov je firma T+T, a.s. Tento výrok teda hodnotíme ako nepravdivý.  

Výrok bol spomenutý v