Že skutočne pána Franca niekto, vyzerá to tak, že ho niekto okradol a na druhej strane som aj poškodený ja, lebo som ho v dobrej viere tento pozemok kúpil. Bol som si 100 percentne istý, že na ňom nie je žiadna ťarcha, nebolo na ňom nič a o tom som bol presvedčený a preto, keď aj súd rozsudok vyniesol a vyniesol ho, kde jasne napísal ten sudca jasne napísal, že som konal v dobrej viere.

Prezident Andrej Kiska hovorí o svojom súdnom spore, ktorý viedol s pánom Jánom Francom o vlastníctve pozemkov vo Veľkom Slavkove. Sudca sa vyjadril, že nebolo preukázané, že by prezident nekonal v dobrej viere, takže výrok hodnotíme ako pravdivý. Rozsudok mal nadobudnúť platnosť 13.12.2018, avšak publikovaný zatiaľ nie je.

Po tom, čo sa v januári nedohodli na mimosúdnom vyrovnaní, sa v máji začalo pojednávanie ohľadom vlastníctva pozemkov. Prezident vtedy tvrdil, že prišlo k zlyhaniu orgánov a trval na tom, aby bol spor vyriešený súdne. 

Ján Franc sa obhajoval tým, že pozemky dostal darom od svojho otca v roku 1998. Andrej Kiska tvrdil, že pozemky nadobudol od Júliusa Sirockého z firmy Agras kúpnou zmluvou v roku 1999 a tvrdil, že chýbajúce číslo listu vlastníctva si nevšimol, teda konal v dobrej viere.

Sudca rozhodol v prospech žalobcu Jána Franca 26. októbra 2018 a uznal jeho vlastnícke práva k pozemku, keďže ich nadobudol dedením. Andrej Kiska ich nadobudol od nevlastníka.

Sudca okresného súdu Miroslav Radačovský sa po vynesení rozsudku vzdal svojej funkcie. Urobil tak po svojich vyjadreniach, že na mieste Andreja Kisku by sa vzdal funkcie prezidenta a odsťahoval sa do  krajín, kde sa cíti dobre ako USA a Izrael. Zožal za to vlnu kritiky a zaoberal sa ním aj minister spravodlivosti Gábor Gál.

Andrej Kiska sa začiatkom decembra 2018 vyjadril, že sa proti rozhodnutiu súdu neodvolá, pretože Jánovi Francovi rozumie. Kritizoval tiež štátne orgány, ktoré podľa neho pochybili a vzniknutú škodu chce vymáhať od človeka, od ktorého pozemok kúpil.

Výrok bol spomenutý v

V politike, Norbert Dolinský

Hlava štátu na TA3

Prezident SR Andrej Kiska bol hosťom relácie TA3 V politike 16. decembra 2018, kde zhodnotil politický rok 2018. Z jeho vystúpenia v relácii sme vybrali a overili všetky faktické výroky.