…a podruhé za jeho (Miklošovho, pozn.) ministrovania v podstate sa podporovali, začal podporovať vznik živností v tom, že každá takáto živnosť, ktorá vznikala, dostala istý bonus na najbližšie dva roky…

Podľa § 16 zákona č. 561/2001 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, "daňovníkovi môže byť poskytnutá úľava na paušálnej dani v prvých dvoch rokoch vo výške 100 % a v treťom roku vo výške 50 %, ak spĺňa stanovené podmienky tohto ustanovenia." § 16 bol prenesený aj do zákona č. 959/2003 Z. z. o dani z príjmov. 

Výrok bol spomenutý v

O 5 minút 12, Radovan Slobodník

Peter Zajac

Peter Zajac prišiel obhajovat do diskusie Medzi 4 ocami hlavne postoje OKS. Dotkol sa najmä snahy OKS dostat sa na koalicnú radu a odvodovej reformy, ktorá má zasiahnut živnostníkov.